Akcia: založenie živnosti online za 1 euro pri otvorení živnostenského účtu v Tatra banke

Založte si živnosť online cez náš web SroOnline.sk za akciovú cenu 1 euro (cena pri voľných živnostiach) spolu s otvorením Živnostenského účtuTB od Tatra banky bezplatne na 12 mesiacov. Živnostenský účet za 0 € je potrebné otvoriť v Tatra banke samostatne zo strany živnostníka do 30 dní od vydania živnostenského oprávnenia. Viac informácii o živnostenskom účteTB nájdete priamo na webe Tatra banky

V prípade, ak Živnostenský účetTB od Tatra banky nebude otvorený v lehote do 30 dní od vydania živnostenského oprávnenia, môže byť klientovi dodatočne účtovaný rozdiel medzi bežnou cenou služby (19 eur) a akciovou cenou služby (1 eur).

Akciová ponuka platí do 30.06.2022 alebo do odvolania.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.