Založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

Potrebujete založiť akciovú spoločnosť (a.s.)? Pomôžeme vám s celou administratívou spojenou so zakladaním firmy. Vaša spoločnosť bude hotová za približne 10 dní.

Cena: 690 € (vrátane súdneho poplatku a voľných živností)

Objednať založenie a.s. Viac informácií

Postup pri založení a.s.

1. Vyplníte údaje

Vyplnte jednoduchú online objednávku. Následne zašleme na váš email podrobný formulár k založeniu akciovej spoločnosti

2. Podpíšete dokumenty

Po zadaní údajov o vašej spoločnosti vám pripravíme dokumentáciu, ktorú bude potrebné z vašej strany podpísať a zaslať k nám

3. Ostatné vybavíme za vás

Zabezpečíme notára, ohlásenie živnosti (predmety podnikania), podanie návrhu na zápis na obchodný register a tiež registráciu na daňový úrad

Charakteristika akciovej spoločnosti

 • Ide o druh kapitálovej obchodnej spoločnosti, ktorá vytvára základné imanie v minimálnej výške 25.000 €.
 • Založiť a.s. môže buď jediná právnická osoba, alebo viac osôb súčasne (napr. dve fyzické osoby).
 • Základné imanie a.s. musí byť minimálne 25.000 €. Splatenie základného imania je možné dokladovať aj len písomným vyhlásením (nie je nutné dokladať výpis z bankového účtu o splatení vkladov).
 • Na rozdiel od tradičnej obchodnej spoločnosti s.r.o., pri a.s. je možné založenie spoločnosti aj osobou, ktorá má daňové nedoplatky, nedoplatky na Sociálnej poistovni alebo exekúcie.
 • Štatutárnym orgánom (členom predstavenstva a.s.) môže byť len občan Slovenska alebo iného členského štátu EÚ alebo OECD, alebo občan nečlenského štátu s povolením na pobyt na Slovensku. Člen predstavenstva a.s. musí spĺňať aj požiadavku bezúhonnosti
 • Akciová spoločnosť povinne vytvára dozornú radu, ktorá musí mať minimálne 3 členov (člen dozornej rady nesmie byť súčasne členom predstavenstva)
 • Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice
 • Po zápise a.s. do obchodného registra je potrebné viesť zoznam akcionárov a.s. u Centrálneho depozitára cenných papierov

Cenník založenie akciovej spoločnosti (a.s.)

 • v cene je aj súdny poplatok
 • v cene sú už voľné živnosti
 • v cene je aj daňová registrácia (DIČ)
 • notársky poplatok za notársku zápisnicu (výška záleží najmä od výšky základného imania)

Nezáväzná objednávka založenia a.s.

Máte otázky alebo ste už rozhodnutí pre založenie akciovej spoločnosti? Vyplnte formulár a ozveme sa vám