Zlúčenie (fúzia) s.r.o. - zánik spoločností bez likvidácie

Máte viac spoločností, ktoré chcete zlúčiť do jednej? Pomôžeme vám so zlúčením vašich spoločností už od 390 € kdekoľvek na Slovensku. Zlúčením zanikne jedna alebo viac spoločností bez likvidácie, pričom imanie prechádza na nástupnícku spoločnosť.  

Zmeny v zlúčeniach s.r.o.

Pri zlúčení firiem postupujeme podľa aktuálnej legislatívy platnej na rok 2023 (hlavné zmeny platia už od r. 2017). Naša spoločnosť sa venuje iba zákonným spôsobom zlúčení obchodných spoločnosti - neposkytujeme "nastrčené" nástupnícke spoločnosti. Po novom je potrebné oznámiť správcovi dane vypracovanie návrhu zmluvy o zlúčení aspoň 60 dní pred jej schválením. Nástupnícka spoločnosť nesmie mať po zlúčení viac záväzkov ako majetku. Táto skutočnosť sa musí osvedčiť správou audítora. Viac o zmenách v zlúčení si môžete prečítať v našom článku Zmeny v zlúčeniach s.r.o po novele Obchodného zákonníka

Pre koho je zlúčenie vhodné?

Zlúčenie častokrát využívajú podnikatelia, ktorí majú dve a viac vlastných spoločností, z ktorých je jedna neaktívna a zlúčením zrušia neaktívnu s.r.o. bez potreby vykonávania likvidácie. Zlúčenie je vhodné len pre "zdravé" firmy, nakoľko po zlúčení nesmie mať nástupnícka spoločnosť viac záväzkov ako majetku. Zanikajúca spoločnosť síce môže mať záväzky, avšak po zlúčení vo výsledku nesmie byť hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti vyššia ako jej majetok. 

CENY za zlúčenie:

Zlúčenie dvoch s.r.o.: 390 eur + DPH (cena vrátane súdneho poplatku pre OR)

Za každú ďalšiu s.r.o. (tretiu a ďalšiu): 99 eur + DPH (vrátane súdneho poplatku pre OR)

Dodatočné náklady: notársky poplatok za overenie podpisov a vyhotovenie notárskej zápisnice, poplatok za vyhotovenie správy audítora

Čo vykonáme my?

-       pripravíme pre vás zákonné zlúčenie vašich spoločností zohľadňujúce povinnosti platné na rok 2023

-       podáme návrh na zápis zlúčenia na Obchodný register

-       podáme návrh na výmaz zanikajúcej spoločnosti z Obchodného registra

-       po ukončení celého procesu vám zašleme nový výpis z Obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť a potvrdenie o výmaze zanikajúcej spoločnosti

Čo bude potrebné od vás?

-       vyplňte objednávkový formulár

-       budeme potrebovať údaje na firmy zúčastnené na zlúčení (nástupnícka spoločnosť, zanikajúca spoločnosť)

-       audítorská správa osvedčujúca splnenie podmienok zlúčenia

-       podpíšete dokumenty

Časový odhad:

-      návrh zmluvy o zlúčení sa musí oznámiť správcovi dane aspoň 60 dní pred schválením návrhu zmluvy o zlúčení

-       zlúčenie je zapísané v obchodnom registri do 5-8 pracovných dní (návrh na zápis a návrh na výmaz je možné podať až po uplynutí 60 dňovej lehoty od oznámenia zámeru zlúčenia správcovi dane)