Zlúčenie s.r.o.

Máte viac spoločností, ktoré chcete zlúčiť do jednej? Zlúčenie spoločností vykonáme už od 390 € a to kdekoľvek na Slovensku. Zlúčenie alebo splynutie (spoločne označované aj ako "fúzia") sú spôsoby dobrovoľného zrušenia s.r.o. bez nutnosti likvidácie. Fúzia predstavuje aj jeden zo spôsobov, ako neplatiť daňovú licenciu pri neaktívnej sro

 

V porovnaní s likvidáciou s.r.o. ide o rýchlejší a z pohľadu konateľov aj jednoduchší proces. Zlúčenie dvoch s.r.o. trvá približne 10 pracovných dní. S registrovými súdmi komunikujeme elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, vďaka čomu môžeme vykonať zlúčenie kdekoľvek na Slovensku a zároveň ušetriť klientovi 50% zo súdneho poplatku.

 

Zlúčenie s.r.o. je vhodné v prípade, ak máte viac spoločností, ktoré by ste radi spojili do jednej. Častokrát zlúčenie využívajú podnikatelia, ktorí majú dve a viac spoločností, z ktorých je jedna neaktíva a zlúčením si optimalizujú platenie daňovej licencie. Zlúčenie znamená, že jedna alebo viac spoločností zanikne bez likvidácie, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už existujúcu s.r.o. (nastupnícku spoločnosť). Výsledkom je zánik jednej alebo viacerých s.r.o. bez likvidácie pričom práva a záväzky prejdú na ich právneho nástupcu - inú už existujúcu spoločnosť. 

 

CENY za zlúčenie:

Zlúčenie dvoch s.r.o.: 390 eur (cena vrátane súdneho poplatku pre OR)

Za každú ďalšiu s.r.o. (tretiu a ďalšiu): 99 eur (vrátane súdneho poplatku pre OR)

Dodatočné náklady: notársky poplatok za overenie podpisov a vyhotovenie notárskej zápisnice

 

Čo vykonáme my?

-       pripravíme pre vás zlúčenie vašich spoločností (zvyčajne už do 24 hodín)

-       dohodneme vám stretnutie s notárom (kdekoľvek na Slovensku) za účelom spísania notárskej zápisnice

-       zapíšeme údaje o zlúčení k nástupníckej spoločnosti na Obchodný register a vymažeme z Obchodného registra zanikajúcu spoločnosť

-       po ukončení celého procesu vám zašleme nový výpis z Obchodného registra pre nástupnícku spoločnosť

 

Čo bude potrebné od vás?

-       vyplnte objednávkový formulár

-       podpíšete dokumenty

 

Časový odhad:

-       zanikajúca spoločnosť je obvykle vymazaná z Obchodného registra do 5-8 pracovných dní

-       nástupnícka spoločnosť má zapísané údaje o zlúčení v Obchodnom registri v rovnakej lehote (obvykle 5-8 pracovných dní)