Zriadenie organizačnej zložky s.r.o.

Ste zahraničná firma a chcete podnikať na Slovensku? Okrem možnosti založiť úplne novú slovenskú s.r.o., môžete zriadiť na Slovensku aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Organizačnú zložku môže zriadiť právnická aj fyzická osoba. 

 

Výhodou zriadenia organizačnej zložky oproti založeniu novej slovenskej s.r.o. je omnoho jednoduchší proces založenia ako aj zrušenia. Organizačná zložka nevytvára základné imanie, nie je potrebný ani súhlas správcu dane. Pri zrušeni organzačnej zložky postačuje len jednoduché rozhodnutie zahraničnej osoby, narozdiel od zrušenia s.r.o., ktorej predchádza komplikovaný a zdĺhavý proces likvidácie. 

 

Nevýhodou organizačnej zložky oproti založeniu novej slovenskej s.r.o. je, že organizačná zložka nie je samostatný právny subjekt, takže materská spoločnosť zodpovedá za záväzky svojej organizačnej zložky. Pri založení novej slovenskej s.r.o., by materská spoločnosť bola od slovenskej s.r.o. nezávislá.