Založenie živnosti na Slovensku pre cudzincov

Založenie živnosti na Slovensku pre cudzinca, t.j. pre osobu s trvalým pobytom mimo SR, sa formálne nazýva podnik zahraničnej fyzickej osoby (PZFO). Prečítajte si o postupe, podmienkach a cene založenia živnosti pre cudzinca

Cena: 69 €

Objednať Viac informácií

Postup pri založení podniku zahraničnej FO

1. Vyplníte údaje

Kliknite na tlačidlo "OBJEDNAŤ" a pošleme vám na váš email detailný dotazník k založeniu podniku zahraničnej fyzickej osoby na Slovensku

2. Podpíšete dokumenty

Po vyplnení údajov vám poskytneme dokumentáciu potrebnú k Vášmu podpisu

3. Živnosť vybavíme za vás

Zabezpečíme: ohlásenie (registráciu) živností pre zahraničnú osobu, registrácia na DÚ (DIČ), prihlásenie na zdravotnej poisťovni. Vydanie živnosti trvá 1-3 pracovné dní

V cene 69 € je zahrnuté:

Dokumentácia k založeniu

Dokumentácia k založeniu

Zabezpečíme kompletnú dokumentáciu na váš podpis k podaniu žiadosti o živnosť

Pomoc pri výbere živností

Pomoc pri výbere živností

Pomôžeme vám s výberom vhodných živností pre vaše podnikanie na Slovensku

Voľné živnosti v cene

Voľné živnosti v cene

Voľné živnosti máte v cene. Za prípadnú remeselnú/viazanú živnosť doplácate len poplatky v polovičnej výške (7,50 €)

Živnostenské oprávnenie

Živnostenské oprávnenie

Po vydaní živností vám zašleme elektronické živnostenské oprávnenie

Registrácia na daňovom úrade

Registrácia na daňovom úrade

Vykonáme daňovú registráciu na daňovom úrade, výstupom čoho bude pridelenie DIČ

Prihlásenie na zdravotnej poisťovni

Prihlásenie na zdravotnej poisťovni

Ako živnostníka vás prihlásime aj vo vami zvolenej zdravotnej poisťovni v SR

Podmienky otvorenia živnosti pre zahraničnú fyzickú osobu na Slovensku (PZFO) v roku 2024

 • Vek aspoň 18 rokov
 • Bezúhonnosť - potrebné doložiť výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • Sídlo podniku na Slovensku (môžeme vám poskytnúť aj naše virtuálne sídlo v 5 mestách na Slovensku)
 • Údaje na ďalšiu osobu, ktorá bude zástupcom zahraničnej osoby na doručovanie zásielok na Slovensku
 • Pri voľných živnostiach sa nevyžaduje žiadna prax ani vzdelanie
 • Na podanie žiadosti o vydanie živnosti nie je potrebné dokladovať povolenie na pobyt zahraničnej osoby na Slovensku

Často kladené otázky pri založení podniku zahraničnej osoby

Aké doklady/údaje budeme potrebovať?

 • osobné údaje zahraničnej osoby (rozsah údajov posielame v dotazníku emailom)
 • výpis z registra trestov zahraničnej osoby nie starší ako 3 mesiace (apostilovaný, úradne preložený do slovenčiny)
 • údaje na ďalšiu osobu, ktorá bude zástupcom zahraničnej osoby na doručovanie zásielok na Slovensku (teda iná osoba od zahraničnej osoby, ktorá má trvalý pobyt na Slovensku)
 • k sídlu podniku - súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom vlastníka / alternatívne vám môžeme poskytnúť naše virtuálne sídla v 5 mestách na Slovensku
 • podpísať dokumentáciu k založeniu podniku, ktorú od nás dostanete

Kedy môžem začať podnikať / kedy je začiatok podnikania?

Je potrebné rozlišovať vydanie živnostenského oprávnenia a oprávnenie začať podnikať. Živnostenské oprávnenie pre zahraničnú osobu je vydané obvykle do 3 pracovných dní od podania žiadosti na živnostenský úrad. Ak povolenie na pobyt už máte vydané v čase žiadosti o živnosť, vznikne vám oprávnenie podnikať už dňom vydania živnostenského oprávnenia. Ak o povolenie na pobyt budete žiadať až po vydaní živností, oprávnenie podnikať na živnosť vznikne až dňom vydania povolenia na pobyt v SR (získanie povolenia na pobyt si vybavuje už zahraničná osoba samostatne po vydaní živnostenského oprávnenia).

Povolenie na pobyt a založenie PZFO

Na podanie žiadosti o vydanie živnosti nie je potrebné dokladovať povolenie na pobyt zahraničnej osoby na Slovensku. Živnostenské oprávnenie sa vydá aj bez povolenia na pobyt. Ak povolenie na pobyt ešte nemáte, samotné oprávnenie podnikať na živnosť vznikne až dňom vydania povolenia na pobyt v SR (získanie povolenia na pobyt si vybavuje už zahraničná osoba samostatne po vydaní živnostenského oprávnenia)

Čo je to podnik zahraničnej fyzickej osoby?

Ak chcete podnikať v Slovenskej republike na živnosť a ste cudzinec, t.j. osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na Slovensku, nemôžete založiť len tzv. "klasickú živnosť" ako bežní obyvatelia Slovenska s trvalým pobytom, ale živnosť prevádzkuje formou tzv. podniku zahraničnej fyzickej osoby. Ide o osobitný typ prevádzkovania živností právnou formou, ktorá sa nazýva "podnik zahraničnej fyzickej osoby".

Sídlo podniku zahraničnej osoby - kde môže byť?

Sídlo podniku musí byť na Slovensku. K zápisu sídla budete potrebovať doložiť živnostenskému úradu písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne overeným podpisom vlastníka. Môžeme vám poskytnúť aj naše virtuálne sídla - poskytujeme sídlo v mestách: Bratislava, Košice, Nitra, Žilina a Banská Bystrica.

Ako môžem objednať založenie podniku zahraničnej FO?

Objednávku môžete vykonať dvoma spôsobmi:

 • vyplňte online objednávku, následne vám zašleme na váš email detailný dotazník s potrebnými údajmi
 • môžete nám poslať aj Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo nám môžete zavolať a urobiť objednávku telefonicky na čísle +421 948 160 611, alebo môžete prísť osobne do našej kancelárie

Vybavíte aj daňový úrad a zdravotnú poisťovňu?

Áno. Pri registrácii podniku zahraničnej fyzickej osoby vybavujeme samotné získanie živnostenského oprávnenia a súčasne aj prihlásenie na daňovom úrade (pridelenie DIČ) a prihlásenie vo vami zvolenej zdravotnej poisťovni na Slovensku.

Je potrebné ísť osobne na úrady alebo do vašej kancelárie?

Založiť podnik zahraničnej osoby viete kompletne online cez náš web, bez nutnosti návštevy našej kancelárie. Z vašej strany bude potrebné akurát úradné overenie podpisu na dokumentácii a doloženie príslušných dokladov. Založiť PZFO na Slovensku viete aj zo zahraničia.

Kto je považovaný za cudzinca-zahraničnú osobu?

Za cudzinca pre účely živností je považovaná osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na Slovensku. Rozhodujúci je len typ pobytu, nie občianstvo. Ak ste osoba s prechodným pobytom na Slovensku, alebo ste síce občan SR, ale máte trvalý pobyt už v zahraničí, ste považovaný pre účely procesu na vydanie živnostenského oprávnenia za zahraničnú osobu (cudzinca).

Aký je rozdiel medzi klasickou živnosťou a podnikom zahraničnej osoby?

Podnikanie na "klasickú živnosť" môžu vykonávať len osoby s trvalým pobytom na Slovensku. Osoby bez trvalého pobytu v SR podnikajú na živnosť prostredníctvom podniku zahraničnej osoby. Hlavný rozdiel je v terminológií, ale a tiež v procesoch otvorenia živnosti a údajoch, ktoré sa pri otvorení živností vyžadujú.

Nezáväzná objednávka podniku zahraničnej osoby

Máte otázky alebo ste už rozhodnutí pre založenie podniku zahraničnej osoby? Vyplnte formulár a ozveme sa vám