Objednávka zrušenie / pozastavenie živnosti

Čo chcete spraviť so živnosťou?
Vyberte jednu z možností
Od kedy chcete ukončiť živnosť?
Vyberte jednu z možností
Vyplnte požadovaný dátum ukončenia živnosti
Od kedy chcete pozastaviť živnosť?
Vyberte jednu z možností
Vyplnte požadovaný dátum začiatku pozastavenia živnosti
Do kedy chcete mať živnosť pozastavenú?
Počet mesiacov prerušenia živnosti nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Vyplnte požadovaný dátum skončenia pozastavenia živnosti
Chcete ukončiť živnosť ku všetkým predmetom podnikania alebo len niektoré?
Vyberte jednu z možností
Napíšte predmety podnikania, ktoré chcete zrušiť
Údaje na živnostníka

Zadajte najskôr IČO živnostíka, niektoré ostatné polia sa doplnia automaticky:

IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Meno a priezvisko osoby objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica a súpisné/orentačné číslo bydliska objednávateľa nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska objednávateľa nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Dátum narodenia objednávateľa nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo objednávateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Vyberte poisťovňu zo zoznamu
Povinné pole
Kontaktné údaje
E-mail nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Tel. číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Nezadali ste správny overovací kód - je potrebné zaškrtnúť, že nie ste robot.
Počkajte prosím ...