BLOG

Pozastavenie živnosti predstavuje možnosť, ako si živnostník môže optimalizovať platenie odvodov, ak živnostenské oprávnenie nepotrebuje prevádzkovať počas celého roka. V tomto článku si rozoberieme dôležité informácie, ktoré potrebujete vedieť pred tým, ako sa rozhodnete svoju živnosť prerušiť.

Čítať ďalej: Ako pozastaviť živnosť? Návod, povinnosti, dane a odvody pri prerušení živnosti

Na akýkoľvek zápis do obchodného registra v Bratislave si môžete počkať týždne až mesiace. Od septembra 2022 začali po návalových návrhoch na zápis identifikačných údajov do obchodného registra opätovne predlžené lehoty na Okresnom súde Bratislava I pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. V minulosti tento registrový súd už mal niekoľkomesačné prieťahy (keď sa zapisovali do OR koneční užívatelia výhod v rokoch 2020/2021).

Čítať ďalej: Aktualizácia: Upozornenie na prieťahy na obchodnom registri v Bratislave v roku 2022

Správne načasovanie vzniku živnostenského oprávnenia vám môže ušetriť aj stovky eur mesačne. Vo všeobecnosti platí, že vznik živnosti začiatkom kalendárneho roka je odvodovo výhodnejší ako začať podnikať koncom roka. Pozrime sa, ako správne načasovať vznik živnostenského oprávnenia.

Čítať ďalej: Ako správne načasovať založenie živnosti? Začiatok alebo koniec roka?

K založeniu s.r.o. cez náš portál SroOnline.sk získate ako biznis bonus konzultáciu o tom, ako najefektívnejšie rozbehnúť vaše nové podnikanie od zakladateľov portálu NAŠTARTUJ TO!, ktorí pomohli úspešne rozbehnúť už desiatky projektov v Česku a na Slovensku.

Čítať ďalej: K založeniu s.r.o. podnikateľská konzultácia od NAŠTARTUJ TO! ako bonus

V roku 2023 sa plánuje zjednodušiť proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Návrh zákona ešte nie je schválený v parlamente, aktuálne je ukončené medzirezortné pripomienkové konanie. Zjednodušené založenie bude mať viacero limitov a nových podmienok a bude existovať popri klasickému spôsobu založenia SRO. Pozrime sa na to, ako vyzerá návrh zákona, pre koho bude takéto zjednodušené založenie vhodné a pre koho nie. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. január 2023, avšak je otázne, či zákon dovtedy Národná rada SR schváli.

Čítať ďalej: Zjednodušené zakladanie s.r.o. v roku 2023 prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do konca septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty. V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.

Čítať ďalej: Povinné doplnenie zápisu identifikačných údajov spoločníkov firiem do obchodného registra
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.