S.r.o. - ukončenie podnikania

 • Zlúčenie (fúzia) obchodných spoločností po zmenách v Obchodnom zákonníku

  Dňa 8.11.2017 nadobudla účinnosť novela Obchodného zákonníka a ďalších súvisiacich predpisov, ktorá značným spôsobom mení pravidlá pre fúzie, teda zlúčenia, splynutia a rozdelenia obchodných spoločností (ďalej aj len „zlúčenie“ alebo „fúzia“). Novela rieši aj doplnenie Trestného zákona o úplne novú skutkovú podstatu trestného činu „nekalej likvidácie“.

 • Zmeny v likvidáciách firiem od 1.10.2020

  Od 1.10.2020 sa značným spôsobom menia pravidlá týkajúce sa zrušenia obchodných spoločností formou likvidácie. Likvidácia firmy podľa novej právnej úpravy trvá dlhšie, zavádza sa nový inštitút preddavku na likvidáciu a niektoré procesy sa viac komplikujú.

 • Neprepisujte firmu za účelom obísť likvidáciu, môže to byť trestné

  V poslednom období nás viacerí ľudia oslovujú s otázkami na prevod s.r.o. s cieľom čo najjednoduchšie ukončiť podnikanie. Niekedy nad tým uvažujú aj podnikatelia, ktorí majú úplne zdravé a nezadlžené firmy. Samozrejme, oveľa častejšie, túto službu vyhľadávajú podnikatelia s dlhami. Touto cestou hľadajú rýchle a jednoduché spôsoby zbavenia sa firmy a dlhov. Je to však v súlade so zákonom?

 • Preddavok na likvidáciu spoločnosti od októbra 2020

  Novela Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1.10.2020 zavádza nový inštitút v oblasti likvidácií obchodných spoločností, ktorým je preddavok na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora (ďalej aj len "preddavok na likvidáciu").