Povinný zápis rodného čísla do obchodného registra

Do konca septembra 2022 musia takmer všetky eseročky doplniť do obchodného registra rodné číslo a dátum narodenia spoločníkov, inak hrozí pokuta.

Na splnenie Vašej povinnosti stačí vyplniť jednoduchý online formulár na tejto stránke. Všetko ostatné vybavíme za Vás len za 48 € (40 € bez DPH).

Nahlásiť údaje Viac informácií

Nestihli ste lehotu do konca septembra 2022?

Identifikačné údaje spoločníkov bolo potrebné zapísať do obchodného registra do 30.9.2022. Ak ste lehotu nestihli, zápis je možné podať aj po lehote. Vyhnite sa pokute a vykonajte doplnenie údajov čo najskôr.

Postup pri zápise rodného čísla do obchodného registra

1. Vyplníte formulár online

Kliknite na tlačidlo "NAHLÁSIŤ ÚDAJE". Zadáte len IČO firmy a chýbajúce údaje na spoločníkov. Ostatné portál doplní automaticky

2. Podpíšete dokumenty

Po vyplnení online formulára vám zabezpečíme všetky dokumenty na váš podpis

3. Zápis rodného čísla do OR

Zápis identifikačných údajov do OR prebehne do približne 5 pracovných dní od podania návrhu na zápis

Tu si môžete overiť, či už máte splnenú povinnosť doplniť identifikačné údaje do OR:

Chyba. Použili ste nepovolený znak.

Týka sa táto nová povinnosť aj Vás?

Nová povinnosť sa týka všetkých firiem, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020. Do tohto dátumu firmy nezapisovali do obchodného registra údaje o rodnom čísle a dátume narodenia spoločníkov.

Novelou obchodného zákonníka sa zaviedla nová povinnosť doplniť chýbajúce identifikačné údaje spoločníkov. Pri niektorých firmách štát doplnil do konca mája 2022 identifikačné údaje sám a zaslal o tom firme oznámenie do elektronickej schránky. Pri množstve firiem však automatická identifikácia spoločníkov nebola možná a firmy musia povinnosť splniť sami.

Lehota na povinné doplnenie identifikačných údajov je do konca septembra 2022. Ak chýbajúce údaje o spoločníkoch nebudú v lehote doplnené, hrozí pokuta do výšky 3310 eur.

Časté otázky súvisiace s doplnením identifikačných údajov do OR

Ako zistím, či mám povinnosť zapísať rodné číslo na OR?

Povinnosť zápisu identifikačných údajov máte vtedy, ak:

 • máte firmu zapísanú v obchodnom registri pred 1. októbrom 2020 (novšie firmy, teda tie, ktoré vznikali od 1.10.2020, tieto údaje už povinne zapisovali pri svojom prvozápise; staršie firmy musia tieto údaje doplniť)
 • štát nedoplnil vaše údaje automaticky najneskôr do konca mája 2022 (neposlal vám o doplnení údajov list do elektronickej schránky)

Ako zistím, či štát doplnil moje údaje automaticky?

Vytvorili sme bezplatný online nástroj na overenie, čí máte identifikačné údaje zapísané v OR (stačí zadať IČO a portál vám overí, či údaje máte doplnené, alebo nie).

Štát do konca mája 2022 sa pokúšal sám automatizovane doplniť údaje o spoločníkoch pri niektorých firmách. Množstvu firiem sa však nepodarilo automaticky stotožniť osoby spoločníkov.

Na stránke obchodného registra pribudla pomôcka, ako si viete overiť, či štát za Vás údaje doplnil, alebo sa mu to nepodarilo. Ak pri spoločníkoch svieti zelená „fajka“, osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje. Ak však pri spoločníkoch vašej firmy vidíte červeným „X“, osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje.

Aké údaje sa dopĺňajú?

Najbežnejšie ide o údaje o spoločníkoch s. r. o. - pri spoločníkoch, ktorí sú fyzické osoby sa zapisuje: dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (napr. pri cudzincoch číslo OP, ak rodné číslo nie je pridelené). Pri spoločníkoch, ktorí sú právnické osoby je potrebné doplniť IČO. Pri spoločníkoch zahraničných fyzických osobách sa namiesto rodného čísla dopĺňa číslo dokladu totožnosti.

Do kedy musím údaje zapísať?

Lehota na zápis chýbajúcich identifikačných údajov je do 30.09.2022. Neodkladajte si túto povinnosť na neskôr, keďže pred koncom lehoty môžu byť na registrových súdoch veľké nápory a prieťahy.

Aké su sankcie a pokuty za nesplnenie tejto povinnosti?

S nepodaním návrhu na zápis údajov sú spojené najmä tieto dôsledky:

 • ak údaje nedoplníte do 30.09.2022, môže byť udelená pokuta až do výšky 3310 €
 • obchodný register nevykoná akýkoľvek nový zápis údajov o vašej spoločnosti do budúcna až do momentu, kedy chýbajúce údaje na register aj tak nedoplníte

Platí sa za to nejaký súdny poplatok?

Ak je predmetom návrhu na zápis výlučne len doplnenie rodného čísla a dátumu narodenia, je konanie od súdneho poplatku oslobodené. Platíte len odmenu za naše služby vo výške 48 €. Ak budú predmetom zápisu aj iné zmeny (napríklad zmena bydliska, doplnenie predmetov podnikania a pod.), je podanie spoplatnené aj súdnym poplatkom 33 €.

Koho sa táto nová povinnosť netýka?

Táto nová povinnosť sa vás netýka najmä vtedy ak:

 • máte firmu zapísanú v obchodnom registri kedykoľvek od 1. októbra 2020 a neskôr, alebo
 • štátu sa podarilo doplniť vaše údaje automaticky do konca mája 2022 (o čom vám aj prišla správa do elektronickej schránky spoločnosti), resp. vidíte na orsr.sk, že pri spoločníkoch vašej firmy svieti zelená „fajka“ s informáciou, že "osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje"

Akým zákonom sa zaviedla povinnosť doplnenia údajov?

Táto povinnosť sa zaviedla zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval Zákon o obchodnom registri.

Viac ako 6600 klientov na celom Slovensku už využilo naše služby

 • 3844

  Založených s.r.o.

 • 1590

  Vykonaných zmien v s.r.o.

 • 557

  Zlikvidovaných / zlúčených s.r.o.

 • 613

  Virtuálnych sidiel a trvalých pobytov