Formulár na doplnenie identifikačných údajov spoločníkov

Údaje na spoločnosť
Zadajte najskôr IČO spoločnosti, niektoré ďalšie údaje sa doplnia automaticky:
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Počkajte prosím, môže to trvať aj 60 sekúnd ...
Obchodné meno nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Pole nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo/orientačné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce súčasného sídla nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ súčasného sídla nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Údaje na spoločníkov
Spoločník č. 1
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko spoločníka č. 1 nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Spoločník č. 2
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko spoločníka č. 2 nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Štatutárny orgán
Uveďte údaje na štatutára, ktorý bude konať v mene spoločnosti:
Meno a priezisko štatutára nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Potrebné vybrať jednu z možností
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska štatutára nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska konateľa (štatutára) nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska konateľa (štatutára) nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Invalid Input
Meno a priezisko 2. štatutára nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Potrebné vybrať jednu z možností
Ulica bydliska 2. štatutára nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska 2. štatutára nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Obec bydliska 2. konateľa (štatutára) nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska 2. konateľa (štatutára) nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Kontaktné údaje
E-mail nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Tel. číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Doplnkové služby (nepovinné)
Invalid Input
Napíšte, aké osobné údaje sa menia a osobu v spoločnosti, ktorej sa zmena týka
Invalid Input
Napíšte adresu nového sídla
Invalid Input
Napíšte nové obchodné meno
Invalid Input
Napíšte nové živností, ktoré chcete pridať do predmetov podnikania spoločnosti
Obchodné podmienky
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami
Nezadali ste správny overovací kód - je potrebné zaškrtnúť, že nie ste robot.
Počkajte prosím ...