ZÁKLADNÉ HODNOTY

Už pri svojom vzniku sme si určili svoje základné hodnoty, ktoré budeme vyznávať počas celej svojej existencie. Základnými hodnotami chápeme trvalé a nemenné kľúčové zásady, ktoré predstavujú to, v čo veríme, že je správne a čo pomôže naplniť zmysel našej firmy.

Ľudia v našej spoločnosti vyznávajú tieto základné hodnoty:

  • snaha o najvyššiu úroveň vo všetkom, na čom pracujeme a tým prekonávame očakávania našich klientov,
  • neustále sa sebazdokonaľujeme a nikdy sa neuspokojíme s kvalitou našich služieb,
  • poskytujeme služby a vytvárame produkty, ktoré budú prínosom pre našich klientov,
  • byť priekopníkmi, nenasledovať ostatných a byť samým sebe najväčším konkurentom,
  • spolupracovníkom dávame prácu, ktorá povzbudí ich talent a spravodlivo ich odmeňujeme podľa zásluh.

 

Zmyslom prečo bola založená naša spoločnosť je, aby sme vybudovali tú najkvalitnejšiu inštitúciu ako sa len dá, ktorá bude prínosom pre našich klientov a všeobecnú spoločnosť, nikdy sa nezastaví, nikdy neskončí a bude vzorom pre ostatných.

DLHODOBÝ CIEĽ

Našim dlhodobým cieľom je stať sa medzinárodne známou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby svetovej kvality a tým zmeniť imidž slovenských služieb ako málo kvalitných na veľmi kvalitné.

Chceme, aby sme o 20 rokov boli spoločnosťou poskytujúcou služby, ktoré bude využívať množstvo ľudí po celom svete. Budeme pozitívne známou slovenskou spoločnosťou, ktorá bude pre ostatné firmy vzorom dokonalej inštitúcie, na ktorú sa budú chcieť podobať. Aj vďaka nám bude mať Slovensko imidž miesta, kde sa poskytujú kvalitné služby. Pre zamestnancov budeme miestom, kde budú môcť talentovaní ľudia ukázať, čo v nich skutočne je a bude pre nich radosťou pre nás pracovať.