Na portáli SroOnline.sk poskytujeme nasledovné služby:

» kompletné založenie s.r.o. za 99 € + súdny poplatok, k tomu získate zadarmo balík Biznis bonusov,

» zmeny v s.r.o. od 99 € (napr. prevod obchodného podielu, zmena obchodného mena, zmena konateľa a iné),

» virtuálne sídlo od 6 € mesačne v Košiciach, Bratislave, Žiline

» zrušenie a zánik spoločností - likvidácia, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností a ex offo výmaz z OR.

» zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra - nová povinnosť platá od 1.11.2018 pre právnické osoby (firmy) zapísané v OR.

» založenie živností,

» predaj ready-made spoločností s.r.o. za 550 € so splateným základným imaním, podnikajte aj bez nutnosti vloženia vkladu do s.r.o.

» založenie akciovej spoločnosti,

» zakladanie občianskych združení a nadácii,