Čo potrebujete so živnosťou?

Všetko pre živnostníkov na jednom mieste

Založiť živnosť pre osobu s trvalým pobytom v SR

Mám trvalý pobyt na Slovensku a chcem sa stať živnostníkom - založiť úplne novú živnosť online.

od 1 €

Viac info

Založiť živnosť pre cudzinca

Mám trvalý pobyt mimo územia SR, ale chcem otvoriť živnosť na Slovensku

69 €

Viac info

Zrušiť živnosť

Chcem ukončiť podnikanie a zrušiť živnosť

24 €

Viac info

Pozastaviť živnosť

Chcem dočasne prerušiť živnosť

26 €

Viac info