S.r.o. - začiatok podnikania

 • Ako založiť s.r.o. v roku 2024? Návod ako na to

  V posledných rokoch nastali v procese zakladania s.r.o. výrazné zmeny. Staršie postupy už preto nemusia byť úplne aktuálne. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripraviť pre Vás úplne nový postup na založenie spoločnosti odrážajúci prijaté zmeny platné pre rok 2024. V porovnaní s rokom 2023 dochádza k niekoľkým zmenám.

 • Zmena sídla firmy s.r.o. v obchodnom registri - postup pre rok 2024

  Počas existencie firmy môže nastať situácia, že sa rozhodnete zmeniť sídlo spoločnosti. Pri zmene sídla v roku 2024 je nevyhnutné dodržať postup, ktorý si na príklade spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) rozoberieme v tomto článku.

 • Zjednodušené zakladanie s.r.o. prostredníctvom vzoru spoločenskej zmluvy

  Od 1. februára 2023 sa zaviedol alternatívny, zjednodušený, proces zakladania spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.). Zjednodušené založenie má viacero limitov a nových podmienok a existuje popri štandardnému spôsobu založenia SRO. Pozrime sa na to, pre koho je takéto zjednodušené založenie vhodné a pre koho nie.

 • Oplatí sa založiť s.r.o. novým zjednodušeným spôsobom?

  Od 1.2.2023 existujú dva spôsoby, akými viete založiť novú s.r.o.: štandardný spôsob založenia SRO a zjednodušený spôsob založenia SRO s určitými limitmi. Zjednodušený spôsob založenia s.r.o. má viacero obmedzení a rozhodne nie je vhodný pre každý typ podnikania. Navyše po zvýšení súdnych poplatkov platných od apríla 2024 predstavuje aj nákladnejšiu formu založenia s.r.o. v porovnaní s alternatívnymi spôsobmi zápisu do obchodného registra. V tomto článku si porovnáme, pre koho je zjednodušený proces založenia s.r.o. výhodný a pre koho nie.

 • Obchodné meno - totožnosť a zameniteľnosť

  Obchodný zákonník v § 8 ustanovuje, že obchodným menom sa rozumie názvov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej podnikateľskej činnosti. Pri právnických osobách zapisovaných do obchodného registra (s.r.o., a.s. a pod.) sa za obchodné meno považuje názov, pod ktorým sú zapísané v obchodnom registri.

 • S.r.o. popri zamestnaní v roku 2024 - aké sú podmienky, odvody, dane

  Ste zamestnaný, ale uvažujete nad podnikaním popri práci? V tomto článku preberieme dôležité aspekty podnikania na s.r.o. popri práci zamestnanca pracujúceho na pracovnú zmluvu.

 • Zvýšenie súdnych poplatkov za zápis do OR a ohlásenie živností od apríla 2024

  Od apríla 2024 nadobúdajú účinnosť novely príslušných zákonov, ktorými sa menia výšky poplatkov pre štát (súdné a správne poplatky) za zápis do obchodného registra a taktiež aj výška poplatkov za vydanie živnostenských oprávnení. Zmeny sa dotknú každého, kto si plánuje od apríla 2024 založiť s.r.o., alebo živnosť, prípadne vykonať zmenový zápis pre už existujúcu spoločnosť zapísanú v obchodnom registri. 

 • Nová minimálna daň pre firmy od 2024 (daňová licencia)

  Dňa 1.1.2024 nadobudla účinnosť novela zákona o dani z príjmu, ktorou sa od januára 2024 zavádza staro-nový inštitút v podobe minimálnej dane pre právnické osoby, kedysi označovaný aj ako daňová licencia. V tomto článku si prejdeme tie najdôležitejšie informácie týkajúce sa novej minimálnej dani z príjmu právnických osôb v roku 2024.

 • Prechod zo živnosti SZČO na s.r.o. - postup ako na to v roku 2024

  Prechod zo živnosti na s.r.o. v roku 2024 možno rozdeliť do 4 krokov. Na úvod je potrebné uviesť, že samotný prechod zo živnosti na s.r.o. nie je zmenou právnej formy podnikania. Pôvodná živnosť a novozaložená s.r.o. sú samostatnými a rozdielnymi právnymi subjektmi. Ak sa živnostník rozhodne pre takýto prechod, znamená to prakticky zakladanie novej s.r.o. a následne zrušenie jeho živnosti.

 • Živnosť alebo S.R.O.? Porovnanie pre rok 2024

  Nasledujúci článok porovnáva výhody a nevýhody podnikania v roku 2024 na živnosť a podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len "s.r.o."). Zamerali sme sa na platenie daní a odvodov, zriaďovanie podnikania, ručenie a preukazovanie základného imania v SRO. Zistite, čo sa vám oplatí viac.

 • Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra + vzor pre rok 2024

  K zápisu sídla spoločnosti do obchodného registra je potrebné preukázať vlastnícke alebo užívacie právo k nehnuteľnosti, ktorej adresa sa má ako sídlo zapísať do obchodného registra. Alternatívne postačuje preukázať iba písomný súhlas vlastníka so zápisom nehnuteľnosti ako sídla (ďalej aj len "súhlas vlastníka nehnuteľnosti"). Právny základ na udelenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti je daný ustanovením § 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "Obchodný zákonník").

 • Nový zoznam voľných živností pre rok 2024

  Ministerstvo vnútra SR prináša v nepravidelných intervaloch aktualizované zoznamy živností, vrátane odporúčaných znení voľných živností. Na tomto mieste si môžete stiahnúť aktuálne zoznamy živnosti. Pre rok 2024 je platný nový aktualizovaný zoznam voľných živností vydaný vo februári 2023. V porovnaní s predošlým zoznamom zo septembra 2022 došlo k viacerým zmenám. V roku 2024 došlo aj k aktualizácií zoznamu viazaných živností a zoznamu remeselných živností, ktoré si tiež môžete stiahnuť nižšie v tomto článku.

 • Sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome - aké sú riziká a nevýhody?

  Ste začínajúci podnikateľ, zakladáte si s.r.o. alebo živnosť a rozmýšľate, že si zriadite sídlo firmy v byte alebo dome? Naša legislatíva nevylučuje zriadiť sídlo firmy v byte prípadne v rodinnom dome, ale má to svoje nevýhody a tiež riziká. V konečnom dôsledku to nemusí byť také výhodné, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

 • Aktualizácia: Upozornenie na prieťahy na obchodnom registri v Bratislave v roku 2022 (2023)

  Na akýkoľvek zápis do obchodného registra v Bratislave si môžete počkať týždne až mesiace. Od septembra 2022 začali po návalových návrhoch na zápis identifikačných údajov do obchodného registra opätovne predlžené lehoty na Okresnom súde Bratislava I pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. V minulosti tento registrový súd už mal niekoľkomesačné prieťahy (keď sa zapisovali do OR koneční užívatelia výhod v rokoch 2020/2021).

 • Ako podpísať dokumenty k založeniu S.R.O. elektronickým podpisom na občianskom preukaze?

  S občianskym preukazom, na ktorom máte kvalifikovaný elektronický podpis, môžete dokumenty k založeniu s.r.o. podpísať online doma, zadarmo a bez návštevy notára alebo matriky.

 • Povinnosti po založení s.r.o.

  Po úspešnom absolvovaní postupu založenia s.r.o. a jej zápise do obchodného registra je potrebné podniknúť niekoľko ďalších krokov na to, aby mohla spoločnosť riadne fungovať. Nižšie ponúkame postup, čo robiť po založení s.r.o., aby ste si splnili základné povinnosti voči úradom a niekoľko ďalších praktických informácií. 

 • Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

  Obchodný zákonník umožňuje, aby vkladom do základného imania spoločnosti (napríklad s.r.o., a.s.) bol aj nepeňažný vklad. V tomto článku si zhrnieme základné možnosti pri nepeňažných vkladoch do základného imania obchodných spoločností.

 • Ako založiť s.r.o. po novom bez vkladu 5000 eur

  Od 1.1.2016 nie je potrebné vkladať pri založení s.r.o. základné imanie do banky. Základné imanie pre eseročky naďalej ostáva v minimálnej výške 5000 eur, zjednodušuje sa však spôsob jeho dokladovania. Obchodný zákonník sa v časti splácania vkladov spoločníkov vracia do verzie, v akej bol pred decembrom 2013.

 • založenie s.r.o. 2018

  Založenie s.r.o. po novom: neplatič poistného už s.r.o. nezaloží

  V roku 2018 sa zavedie viacero zmien v oblasti založenia spoločností s ručením obmedzeným. Stane sa tak na základe novely Obchodného zákonníka prijatej zákonom č. 264/2017 Z.z.. Niektoré časti novely zákona súvisiace so založením s.r.o. nadobudnú účinnosť až v septembri 2018, niektoré už skôr, od 1.1.2018. 

 • Osoba s exekúciou už spoločnosť s ručením obmedzeným nezaloží

  Počnúc od 1. októbra 2020 sa novelou Obchodného zákonníka zavádza nová negatívna podmienka pre zakladateľov a konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.).