Sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome - aké sú riziká a nevýhody?

Ste začínajúci podnikateľ, zakladáte si s.r.o. alebo živnosť a rozmýšľate, že si zriadite sídlo firmy v byte alebo dome? Naša legislatíva nevylučuje zriadiť sídlo firmy v byte prípadne v rodinnom dome, ale má to svoje nevýhody a tiež riziká. V konečnom dôsledku to nemusí byť také výhodné, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

Kontroly z úradov a sídlo firmy v byte alebo dome

Adresa sídla firmy slúži na oficiálny kontakt so štátnymi úradmi. Ak máte sídlo podnikania vo vašom byte alebo rodinnom dome, všetky kontroly v prvom rade smerujú k vám domov. Týmto môže dôjsť k veľkému narušenia súkromia.

Neohláseným kontrolám sa viete ľahko vyhnúť napríklad zriadením virtuálneho sídla. Ak príde kontrola na miesto vášho virtuálneho sídla, poskytovateľ informuje úrad, že ide len o vaše registračné sídlo, a tak Vás kontrola nemôže prekvapiť.

Môže exekútor siahnuť na súkromný majetok, ak je sídlo firmy v byte alebo dome?

Môže nastať nemilá situácia, že vaša firma nebude schopná uhradiť nejakú pohľadávku. V tom prípade exekútor príde do sídla spoločnosti, t.j. do vášho bytu alebo domu. Spisuje majetok nachádzajúci sa v sídle firmy a je reálna šanca, že môže zobrať aj majetok, ktorý nepatrí spoločnosti (dokonca aj majetok osôb žijúcich v byte).

K veciam sa neskôr dostanete, ale je to už na dokazovaní, že veci nepatrili firme, ale iným osobám. Tento fakt väčšinou odradí manželov alebo iných spoluvlastníkov, aby poskytli súhlas so zápisom nehnuteľnosti ako sídla firmy druhému spoluvlastníkovi.

Návštevy zákazníkov, strata súkromia, rušenie susedov

Nevýhodou sídla v byte alebo dome môže byť aj to, že vaši zákazníci môžu kedykoľvek prísť k vám domov. Takéto návštevy zvyknú byť napríklad pri uplatňovaní reklamácií alebo len tak, zo zvedavosti. Neohlásená návšteva zákazníka vo vašom obydlí nemusí byť vždy príjemná ani pre vás, ani vašich susedov.

Povinnosť označiť byt/rodinný dom

Nehnuteľnosť, v ktorej je sídlo firmy, musí byť riadne označená, práve preto, aby vás v prípade potreby štátne úrady alebo vaši zákazníci vedeli nájsť. Ak je sídlo s.r.o., živnosti, alebo iného podnikania v byte alebo rodinnom dome, je potrebné nehnuteľnosť riadne označiť ako sídlo firmy v súlade so zákonom. Podnikatelia o tom často nemajú vedomosť, a tak sa vystavujú pokute.

Nesúhlas niektorých spoluvlastníkov

K tomu, aby nehnuteľnosť bola zapísaná ako sídlo spoločnosti, je potrebný písomný súhlas vlastníka bytu alebo rodinného domu. Podpis na tomto súhlase musí byť úradne overený. Ak má byt alebo rodinný dom viac spoluvlastníkov, je potrebný takýto súhlas od väčšiny spoluvlastníkov počítanej podľa veľkosti ich spoluvlastníckych podielov.

V praxi sa veľa podnikateľov stretne s tým, že napriek tomu, že vlastnia časť nehnuteľnosti, nevedia získať súhlas ostatných spolumajiteľov. Stačí, že si manžel, súrodenec alebo iný vlastník uvedomia riziká spojené so zápisom ich nehnuteľností do Obchodného registra, a súhlas neposkytnú.

Súhlas bytového družstva k zápisu sídla

Ak sa jedná o bytový dom, v ktorom sú byty vo vlastníctve bytového družstva, je potrebný podpis predsedu bytového družstva. Získať takýto podpis nemusí byť vždy administratívne jednoduché.

Nevhodná adresa sídla

V dnešnej dobe si každý za pár sekúnd vie vygoogliť ulicu, fotku paneláku či okolie domu, kde má firma sídlo. Pre potencionálnych zákazníkov a obchodných partnerov je omnoho dôveryhodnejšie nájsť firmu so sídlom v centre mesta alebo business centre, ako zjavne obytnú štvrť. Preto sídlo na lukratívnej adrese môže zlepšiť imidž vašej firmy.

AKO SA VYHNÚŤ RIZIKÁM PRI SÍDLE V BYTE ALEBO DOME?

Všetkým vyššie uvedeným rizikám sa viete vyhnúť zriadením virtuálneho sídla. Ide o bežnú službu, ktorú v podnikaní využíva čoraz viac podnikateľov. Virtuálne sídlo predstavuje len registračnú adresu, ktorá sa zapíše ako sídlo vašej s.r.o. alebo živnosti do obchodného registra alebo živnostenského registra.

Žiadna návšteva vás tak na adrese sídla firmy neprekvapí neohlásene. Navyše získate tým aj repretenzatívnu adresu, a tak budete v očiach zákazníkov pôsobiť aj dôveryhodnejšie. Označenie nehnuteľnosti a notifikácie o vašej pošte za vás vybaví poskytovateľ sídla.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.