Živnosti - začiatok podnikania

 • Podnikanie na živnosť popri zamestnaní

  Riešite problematiku otvorenia živnosti popri zamestnaní? Prvá otázka, ktorá každému pri tom napadne je, či môžete začať podnikať a byť súčasne pri tom zamestnaný. Či je Vaša povinnosť to najprv nahlásiť, resp. vyžiadať súhlas od zamestnávateľa a aké dane a odvody budete platiť. V tomto článku zodpovieme najvýznamnejšie otázky na tému podnikania na živnosť popri zamestnaní.

 • Sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome - aké sú riziká a nevýhody?

  Ste začínajúci podnikateľ, zakladáte si s.r.o. alebo živnosť a rozmýšľate, že si zriadite sídlo firmy v byte alebo dome? Naša legislatíva nevylučuje zriadiť sídlo firmy v byte prípadne v rodinnom dome, ale má to svoje nevýhody a tiež riziká. V konečnom dôsledku to nemusí byť také výhodné, ako sa môže na prvý pohľad zdať.

 • Nový zoznam voľných živností pre rok 2023

  Ministerstvo vnútra SR prináša v nepravidelných intervaloch aktualizované zoznamy živností, vrátane odporúčaných znení voľných živností. Na tomto mieste si môžete stiahnúť aktuálne zoznamy živnosti. Pre rok 2023 je platný nový aktualizovaný zoznam voľných živností vydaný vo februári 2023. V porovnaní s predošlým zoznamom zo septembra 2022 došlo k viacerým zmenám. V roku 2023 došlo aj k aktualizácií zoznamu viazaných živností a zoznamu remeselných živností, ktoré si tiež môžete stiahnuť nižšie v tomto článku.

 • Živnosť alebo S.R.O.? Porovnanie pre rok 2023

  Nasledujúci článok porovnáva výhody a nevýhody podnikania v roku 2023 na živnosť a podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len "s.r.o."). Zamerali sme sa na platenie daní a odvodov, zriaďovanie podnikania, ručenie a preukazovanie základného imania v SRO. Zistite, čo sa vám oplatí viac.

 • Zoznam viazaných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

  Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2023.

 • Zoznam remeselných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

  Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2023.

 • Ako správne načasovať založenie živnosti? Začiatok alebo koniec roka?

  Správne načasovanie vzniku živnostenského oprávnenia vám môže ušetriť aj stovky eur mesačne. Vo všeobecnosti platí, že vznik živnosti začiatkom kalendárneho roka je odvodovo výhodnejší ako začať podnikať koncom roka. Pozrime sa, ako správne načasovať vznik živnostenského oprávnenia.

 • Remeselné živnosti a odborná spôsobilosť

  Založenie s.r.o. s voľnými živnosťami nie je problém. Čo však v prípade, ak chcete v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonávať niektorú z remeselných alebo viazaných živností?