Ako správne načasovať založenie živnosti? Začiatok alebo koniec roka?

Správne načasovanie vzniku živnostenského oprávnenia vám môže ušetriť aj stovky eur mesačne. Vo všeobecnosti platí, že vznik živnosti začiatkom kalendárneho roka je odvodovo výhodnejší ako začať podnikať koncom roka. Pozrime sa, ako správne načasovať vznik živnostenského oprávnenia.

Prečo sa oplatí vznik živnosti začiatkom roka?

Začiatok každého roka môže byť pre začínajúcich živnostníkov ideálnym obdobím na založenie živnosti. Využijete týmto odvodové prázdniny na maximum. Pre začínajúcich živnostníkov totiž platí, že neplatia odvody do Sociálnej poisťovne v "prvom roku" podnikania. V skutočnosti nie sú vždy odvodové prázdniny celý jeden rok, ale ovplyvňuje to dátum vzniku živnostenského oprávnenia.

Aké odvody platí živnostník?

Pri odvodoch živnostníka treba rozlišovať odvody do zdravotnej poisťovne a odvody do Sociálnej poisťovne. Okamžite po vzniku živnostenského oprávnenia začína živnostník platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Odvody do Sociálnej poisťovne začne živnostník platiť až od 1. júla nasledujúceho roka, za predpokladu, že prekročí zákonom stanovenú hranicu príjmu za predošlý rok.

Odvodové prázdniny

Povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa začínajúcemu živnostníkovi bude prvýkrát posudzovať k 1.7. nasledujúceho roka po dátume vzniku živnostenského oprávnenia. Do toho momentu má tzv. "odvodové prázdniny" voči Sociálnej poisťovni.

Nie vždy sú odvodové prázdniny rovnako dlhé, ale ovplyvňuje to dátum vzniku živnostenského oprávnenia.

V prípade, ak by vám živnostenské oprávnenie vzniklo napríklad 1. decembra 2022, odvodové prázdniny Vám skončia 1.7.2023, teda budú trvať len 7 mesiacov.

Ak by ste si vznik živnostenského oprávnenia nastavili napríklad k 1.1.2023 znamenalo by to, že budete mať odvodové prázdniny do Sociálnej poisťovne až do 1.7.2024, čo je až 18 mesiacov. Takáto "finta" vám môže ušetriť mesačne aj 200,72 eur (čo je výška mesačných odvodov do SP v roku 2023 a každý rok sa zvyšuje).

Kde zadávam dátum vzniku živnosti?

Založiť živnosť s využitím posunu dátumu vzniku živnostenského oprávnenia môžete cez náš online formulár - dátum zadávate v poslednom kroku formulára na založenie živnosti (na posledný krok formulára sa dostanete postupným vyplnením krokov 1-3).

Dátum pochopiteľne nemôže byť zadaný spätne, ale len do budúcna. Ak si zakladáte živnosť napríklad v decembri, môžete vyznačiť ako dátum vzniku živnostenského oprávnenia 1. január nového roka. Posun dátumu vzniku živnosti na prvý deň iného mesiaca je však vhodné používať aj kedykoľvek v priebehu roka, ak vám živnosť úplne nesúri.

Výber dátumu vzniku živnostenského oprávnenia
Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.