Zoznamy živností

 • Nový zoznam voľných živností pre rok 2023

  Ministerstvo vnútra SR prináša v nepravidelných intervaloch aktualizované zoznamy živností, vrátane odporúčaných znení voľných živností. Na tomto mieste si môžete stiahnúť aktuálne zoznamy živnosti. Pre rok 2023 je platný nový aktualizovaný zoznam voľných živností vydaný vo februári 2023. V porovnaní s predošlým zoznamom zo septembra 2022 došlo k viacerým zmenám. V roku 2023 došlo aj k aktualizácií zoznamu viazaných živností a zoznamu remeselných živností, ktoré si tiež môžete stiahnuť nižšie v tomto článku.

 • Zoznam predmetov podnikania (živností) zjednodušene založenej s.r.o. pre rok 2023

  Pri novom spôsobe alternatívneho založenia s.r.o. formou zjednodušeného procesu si nemôžete zvoliť akékoľvek predmety podnikania. Vybrať si môžete len niektoré voľné živnosti z osobitného zoznamu voľných živností, ktorý tvorí novú prílohu č. 4a živnostenského zákona.

 • Zoznam viazaných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

  Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2023.

 • Zoznam remeselných živností pre rok 2023 a podmienky odbornej spôsobilosti

  Remeselné živnosti sú druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore, prípadne alternatívnym spôsobom, ktorý rozoberáme nižšie. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam remeselných živností platný pre rok 2023.

 • Remeselné živnosti a odborná spôsobilosť

  Založenie s.r.o. s voľnými živnosťami nie je problém. Čo však v prípade, ak chcete v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonávať niektorú z remeselných alebo viazaných živností? 

 • Potvrdenie o praxi pre živnostenský úrad - VZOR

  Pri prevádzkovaní remeselných alebo viazaných živností je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť. Najčastejšie ide o vzdelanie v odbore, prípadne iný typ dokladu odbornej spôsobilosti. Častokrát je súčasťou odbornej spôsobilosti aj povinnosť preukázať prax v príslušnom odbore.