Zoznam viazaných živností pre rok 2024 a podmienky odbornej spôsobilosti

Viazané živnosti sú špecifickým druhom živností, na získanie ktorých je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú inak ako vyučením v odbore. Zoznam viazaných živností tvorí prílohu č. 2 živnostenského zákona. Na tomto mieste si môžete stiahnuť aktuálny zoznam viazaných živností platný pre rok 2024.

Založenie živnosti online

Založte si živnost online bez nutnosti chodiť na živnostenský úrad už od 1 eur. Viac informácii o online založení je TU.

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že živnostenský zákon pozná popri viazaných živnostiach aj iné typy živnosti a to remeselné živnosti a voľné živnosti. Pri voľných živnostiach sa nepreukazuje žiadna prax ani špecifické vzdelanie (pozrite si zoznam voľných živností). Pri remeselných živnostiach sa podobne ako pri viazaných živnostiach vyžaduje odborná spôsobilosť (zoznam remeselných živností je dostupný TU).

Rozdiel medzi remeselnou živnosťou a viazanou živnosťou spočíva v tom, že pri remeselných živnostiach v zásade postačuje preukázať vždy len vyučenie v príslušnom odbore (prípadne existujú aj rôzne alternatívne spôsoby preukazovania odbornej spôsobilosti).

Naproti tomu, odborná spôsobilosť pri viazaných živnostiach sa obvykle preukazuje vzdelaním v určitom odbore a/alebo praxou, prípadne úplne iným dokladom odbornej spôsobilosti (osvedčenia odbornej spôsobilosti, certifikáty a podobne).

Presná odborná spôsobilosť pre konkrétnu viazanú živnosti je ustanovená v samotnom zozname viazaných živností, ktorý si môžete stiahnuť nižšie, alebo upravená v osobitných predpisoch uvedených v zozname viazaných živností.

U právnickej osoby (napr. s. r. o.) musí odbornú spôsobilosť spĺňať jej zodpovedný zástupca, ak zákon neustanovuje inak. Pri fyzických osobách (živnostníkoch) musí odbornú spôsobilosť preukázať priamo živnostník alebo ustanovený zodpovedný zástupca.

V prípade, ak je súčasťou odbornej spôsobilosti aj prax v príslušnom odbore, je potrebné živnostenskému úradu predložiť aj potvrdenie o praxi. Prečítajte si viac informácii o potvrdení o praxi v tomto článku.

Zoznam viazaných živností platný pre rok 2024 si môžete stiahnuť tu:

Viazané živnosti

Novinka pre živnostníkov 2024: Vyhľadávanie živností online + založenie živnosti cez internet

Príklady na viazané živnosti:

  • Vyučovanie v odbore cudzích jazykov
  • Prekladateľské a tlmočnícke služby
  • Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (elektrických, plynových a iné)
  • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  • Prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  • Sprostredkovanie zamestnania za úhradu okrem činnosti športového agenta
  • Masérske služby
  • ... a veľa ďalších iných podľa zoznamu viazaných živností

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o. 1 €

BEZ nutnosti vkladu 5000€

1 € + poplatok OR

Viac info

Založenie živnosti 1 €

Voľné živnosti zadarmo

1 €

Viac info