Zoznam predmetov podnikania (živností) zjednodušene založenej s.r.o. pre rok 2024

Pri alternatívnom spôsobe založenia s.r.o. formou zjednodušeného procesu si nemôžete zvoliť akékoľvek predmety podnikania. Vybrať si môžete len niektoré voľné živnosti z osobitného zoznamu voľných živností, ktorý tvorí novú prílohu č. 4a živnostenského zákona.

V tomto článku si rozoberieme, aké predmety podnikania je možné zvoliť v elektronickom formulári zjednodušeného procesu založenia s.r.o. v roku 2024, a naopak, aké predmety podnikania si vybrať nemôžete. Ak potrebujete iné predmety podnikania ako tie, ktoré sú v osobitnom zozname živností pre zjednodušene založenú s.r.o., je potrebné založiť s.r.o. iným online postupom.

Aké živnosti (predmety podnikania) môže mať zjednodušené založená SRO?

Zoznam možných predmetov podnikania pri zjednodušenom procese registrácie firmy je značne stručnejší ako úplný zoznam všetkých živností. Pri zjednodušenom spôsobe založenia s.r.o. je možné vybrať len voľné živnosti z osobitného zoznamu voľných živností, v ktorom sa nachádza 73 voľných živností. Je nutné vybrať si len z tohto zoznamu voľných živností, nie je možnosť vybrať akúkoľvek remeselnú živnosť, viazanú živnosť ani zadať vlastné znenie voľnej živnosti.

Zoznam dostupných voľných živností pri zjednodušenom spôsobe založenia s.r.o. si môžete stiahnuť tu:

ZOZNAM ŽIVNOSTÍ
ZJEDNODUŠENÁ SRO

Maximálne 15 predmetov podnikania (voľných živností)

V zozname voľných živností určených pre zjednodušený spôsob založenia s.r.o. sa nachádza celkovo 73 voľných živností, z ktorých je možné vybrať najviac 15 živností. Ak by vám tento počet predmetov podnikania (živností) nepostačoval, bude potrebné absolvovať štandardný spôsob založenia s.r.o..

Bez remeselných a viazaných živností

Pri zjednodušenom procese založenia s.r.o. nie je možné zadať žiadnu remeselnú ani viazanú živnosť. Aj tu platí, že ak do predmetov podnikania potrebujete zadať remeselnú alebo viazanú živnosť, bude potrebné založiť s.r.o. štandardným spôsobom.

Do kategórie remeselných/viazaných živností patrí napríklad činnosť elektrikárov, remeselníkov, kuchárov (reštaurácie), kozmetických služieb, prekladateľských služieb, stavebných spoločností, realitných kancelárií, cestovných kancelárií (agentúr) a veľa ďalších. Zoznam remeselných a viazaných živností si môžete pozrieť tu:

Remeselné živnosti - zoznam

Viazané živnosti - zoznam 

Predmety podnikania podľa osobitných predpisov

V zjednodušenom postupe založenia s.r.o. nemôžete uviesť ani žiadne predmety podnikania, ktoré upravujú osobitné zákony. Sem spadajú napríklad niektoré dopravné spoločnosti, finanční sprostredkovatelia, lekári, architekti, advokáti a iné. V prípade nutnosti týchto predmetov podnikania je tiež potrebné založiť s.r.o. klasickým postupom.

Potrebujete viac predmetov podnikania alebo remeselnú/viazanú živnosť?

Ak vaša eseročka potrebuje pri zakladaní zahrnúť do predmetov podnikania viac ako 15 voľných živností, alebo potrebujete remeselnú/viazanú živnosť, je na to riešenie. V takomto prípade môžete založiť s.r.o. cez web SroOnline.sk.

Pri založení cez SroOnline.sk si môžete vybrať neobmedzený počet voľných živností. V prípade potreby si môžete vybrať aj remeselné a viazané živnosti. Elektronický občiansky preukaz a čítačka kariet (eID) nie je v tomto prípade podmienkou. Sami sa rozhodnete, akou formou podpíšete zakladateľské dokumenty - na výber je buď podpis dokumentov online, alebo môžete dokumentáciu k založeniu podpísať štandardne u notára alebo na obecnom úrade.

Zhrnutie

Zjednodušeným spôsobom môžete založiť s.r.o. o niečo rýchlejšie ako pri štandardnom postupe, avšak budete limitovaný predmetmi podnikania. Pri zjednodušenom postupe si môžete vybrať najviac do 15 voľných živnosti a nemôžete zadať ani žiadnu remeselnú alebo viazanú živnosť. Ak by ste chceli založiť s.r.o. napríklad so všetkými voľnými živnosťami zo zoznamu voľných živností (ktorých je viac ako 100), alebo potrebujete remeselnú/viazanú živnosť, museli by ste založiť s.r.o. štandardným postupom.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.