Zvýšenie súdnych poplatkov za zápis do OR a ohlásenie živností od apríla 2024

Od apríla 2024 nadobúdajú účinnosť novely príslušných zákonov, ktorými sa menia výšky poplatkov pre štát (súdné a správne poplatky) za zápis do obchodného registra a taktiež aj výška poplatkov za vydanie živnostenských oprávnení. Zmeny sa dotknú každého, kto si plánuje od apríla 2024 založiť s.r.o., alebo živnosť, prípadne vykonať zmenový zápis pre už existujúcu spoločnosť zapísanú v obchodnom registri. 

Zmena súdnych poplatkov za zápis do obchodného registra

Zmeny sa dotknú prvozápisov, ako aj zmenových zápisov. Od apríla 2024 sa súdne poplatky za zápis do obchodného registra zvyšujú nasledovne:

  • pri prvozápise s.r.o. sa súdny poplatok zvyšuje zo 150€ na 220€,
  • pri prvozápise akciovej spoločnosti sa súdny poplatok zvyšuje z 375€ na 550€,
  • pri prvozápise organizačnej zložky sa súdny poplatok zvyšuje zo 150€ na 220€,
  • pri zmenových zápisoch sa súdny poplatok zvyšuje z 33€ na 50€.

 

Zmena správnych poplatkov za vydanie živností

Zvýšenie poplatkov na živnostenskom úrade sa týka ako fyzických, tak aj právnických osôb (s.r.o., akciová spoločnosť a iné). Významný vplyv na celkovú výšku správnych poplatkov má to, ako sa samotné ohlásenie rozhodnete riešiť. Na výber máte osobné alebo online ohlásenie živnosti.

V prípade osobného ohlásenia živnosti ostávajú naďalej najvyššie poplatky, ktoré sa od apríla 2024 ešte viac zvyšujú. Výška správneho poplatku pre živnostenský úrad pri osobnom ohlásení sa zvyšuje od apríla 2024 nasledovne:

  • za voľnú živnosť sa mení poplatok z 5€ na 7€ za každú jednu voľnú živnosť
  • za remeselnú živnosť sa mení poplatok z 15€ na 22€ za každú jednu remeselnú živnosť
  • za viazanú živnosť sa mení poplatok z 15€ na 22€ za každú jednu viazanú živnosť

 

V prípade elektronického ohlásenia živnosti je výška správnych poplatkov nastavená na 50 % z plnej výšky, resp. pri voľných živnostiach naďalej bude platiť oslobodenie od úhrady. Od apríla 2024 budú pri elektronickom ohlásení živnosti platiť nasleodvné správne poplatky:

  • pri ohlásení voľných živnosti budete tak ako doteraz oslobodený od platenia správneho poplatku,
  • za každú remeselnú živnosť sa zvyšuje poplatok zo 7,50€ na 11€,
  • za každú viazanú živnosť sa zvyšuje poplatok zo 7,50€ na 11€,

 

Kedy sa začne uplatňovať nová výška súdnych a správnych poplatkov?

Účinnosť nových správnych a súdnych poplatkov je od 1. apríla 2024. Ak ste ale začali konanie do konca marca 2024, ako napr. podanie návrhu na zápis do obchodného registra alebo založenie živnosti, a zároveň ste zaplatili poplatok do 31.3.2024, tak sa na Vás budú vzťahovať ešte staré poplatky.

Upozorňujeme na to, že zaplatenie poplatku znamená to, aby úrady či súdy mali zaevidovanú Vašu platbu do tohto termínu na svojom účte. Nestačí len zadať prevodný príkaz, ale úhrada musí byť v stanovenom termíne pripísaná na účte príslušného súdu/úradu.