Aktualizácia: Upozornenie na prieťahy na obchodnom registri v Bratislave v roku 2022 (2023)

Na akýkoľvek zápis do obchodného registra v Bratislave si môžete počkať týždne až mesiace. Od septembra 2022 začali po návalových návrhoch na zápis identifikačných údajov do obchodného registra opätovne predlžené lehoty na Okresnom súde Bratislava I pri vykonávaní zápisov do obchodného registra. V minulosti tento registrový súd už mal niekoľkomesačné prieťahy (keď sa zapisovali do OR koneční užívatelia výhod v rokoch 2020/2021).

Zákonná lehota súdu na vykonanie zápisu do obchodného registra sú dva pracovné dni. Táto lehota sa počíta po podaní návrhu na zápis a zaevidovaní úhrady súdneho poplatku. Lehotu si môže registrový súd predĺžiť o 10 dní. Pri registrovom súde v Bratislave tieto lehoty v praxi nie vždy platia.

Aktuálne v závere roka 2022 je dĺžka zápisu do obchodného registra pri návrhoch na zápis podaných na Okresný súd Bratislava I približne od 2 týždňov po 3 mesiace. Dĺžka zápisu naďalej závisí najmä od toho, komu je návrh na zápis pridelený. Na tieto problémy s lehotami na Okresnom súde Bratislava I upozorňovali viaceré média (napr. Denník N, TV JOJ, Denník N).

Súčasné predĺžené lehoty v konaniach vznikli najmä z dôvodu veľkého množstva podaných návrhov na zápis identifikačných údajov spoločníkov firiem v priebehu augusta a septembra 2022. Išlo o novú povinnosť, ktorá sa týkala veľkej časti starších firiem, doplniť identifikačné údaje spoločníkov do obchodného registra do konca septembra 2022. Väčšina týchto doplnení údajov sa podávala na obchodný register práve ku koncu zákonnej lehoty.

Ako sa vyhnúť prieťahom pri zápise do obchodného registra?

Ak vám zápis firmy do obchodného registra súri, nedávajte si sídlo firmy do Bratislavy alebo inej obce v Bratislavskom kraji.

Zvážte možnosť zvoliť si sídlo firmy (dočasne) mimo Bratislavského kraja. Môžete využiť služby virtuálneho sídla v inom meste alebo možno máte dobrých známych s nehnuteľnosťou mimo Bratislavského kraja, ktorí vám budú ochotní poskytnúť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra.

Následne po zápise firmy do obchodného registra je možné okamžite podať návrh na zápis zmeny sídla na pôvodne želanú adresu. O zmene sídla bude v takomto prípade rozhodovať registrový súd, kde bola firma pôvodne založená, teda nemalo by dôjsť k prieťahom pri zmenovom návrhu.

S podnikaním nebudete musieť čakať, kým súd rozhodne o zmene sídla. Budete môcť podnikať okamžite po vykonaní prvého zápisu v OR.

Ak využijete naše virtuálne sídlo, zmenový zápis do BA kraja vám vykonáme za 1 euro (uhradíte len súdny poplatok za zmenu 33 eur + 1 euro). Ak by ste mali iné sídlo ako je naše virtuálne, zmenový zápis sídla u nás stojí 109 eur + DPH (vrátane súdneho poplatku).

Ako rozhodujú iné registrové súdy

Okrem registrového súdu v Bratislave, drobné predlžené lehoty evidujeme aj na Okresnom súde Trenčín (príslušný pre celý Trenčiansky kraj).

Momentálne najrýchlejšie konania evidujeme na registrových súdoch v Košiciach, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici.

Najjednoduchšie riešenie - virtuálne sídlo

Ak nemáte možnosť zvoliť si vlastné sídlo mimo Bratislavského kraja, máme tiež riešenie. V rámci našich služieb máte možnosť pri online registrácii s.r.o. vybrať si aj virtuálne sídlo pre vašu firmu. Okrem sídla v Bratislave poskytujeme virtuálne sídla aj v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Registrové súdy v týchto mestách rozhodujú momentálne prakticky bez väčších prieťahov (obvykle do 5-10 pracovných dní po podaní návrhu).

Minimálna objednávka virtuálneho sídla je na 6 mesiacov (cena spolu za 6 mesiacov je 114 eur). Sídlo však môžete zmeniť aj skôr ako po 6 mesiacoch - môžete tak urobiť aj okamžite po zápise do OR. V tom prípade však zvyšok platby nevraciame.

Zmena sídla za 1 euro

Ak si vyberiete naše virtuálne sídlo (v ktoromkoľvek z miest: Žilina, Nitra, Košice, Banská Bystrica) a vykonáte objednávku na minimálne obdobie, zmenový zápis sídla naspäť do Bratislavského kraja vám vykonáme len za 1 + súdny poplatok. Uhradíte len štandardný poplatok za virtuálne sídlo na minimálnu dobu a samotný súdny poplatok za zmenu sídla vo výške 33 eur + 1 euro.

O zmene sídla bude v takomto prípade rozhodovať registrový súd, kde sa vykonal prvozápis, takže nemalo by dôjsť ani k prieťahom pri zmenovom návrhu.

Následne po úspešnom zápise zmeny sídla do Bratislavy sa zmení aj príslušnosť súdu z pôvodného registrového súdu na Okresný súd Bratislava I. Po ukončení celého procesu budete teda mať štandardnú firmu so sídlom, kde ste chceli pôvodne mať, ibaže za kratší čas.

Založenie s.r.o. online

Založte si firmu kompletne online cez internet

Viac info

Virtuálne sídlo Košice

Sídlo v Košiciach bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Virtuálne sídlo Žilina

Sídlo v Žiline bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Virtuálne sídlo Nitra

Sídlo v Nitre bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Virtuálne sídlo Banská Bystrica

Sídlo v Banskej Bystrici bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.