Aktualizácia: Upozornenie na prieťahy na obchodnom registri v Bratislave v roku 2021

Tento článok je aktualizáciou pôvodného článku o všeobecne známych prieťahoch Okresného súdu Bratislava I, ktorý je miestne príslušný pre návrhy na zápis údajov do obchodného registra pre firmy v Bratislavskom kraji.

V roku 2021 má Okresný súd Bratislava I taktiež prieťahy pri vykonávaní zápisov údajov do obchodného registra. Aj keď sa situácia zlepšila oproti roku 2020, momentálne (apríl 2021) stále evidujeme prieťahy pri niektorých podaných návrhoch na zápis.

Zákonná lehota súdu na vykonanie zápisu do obchodného registra sú dva pracovné dni. Táto lehota sa počíta po podaní návrhu na zápis a zaevidovaní úhrady súdneho poplatku. Lehotu si môže registrový súd predĺžiť o 10 dní. Pri registrovom súde v Bratislave tieto lehoty v praxi nie vždy platia.

Aktuálna dĺžka zápisu do obchodného registra pri návrhoch na zápis podaných na Okresný súd Bratislava I je približne od 2 týždňov po 2 mesiace. Dĺžka zápisu naďalej závisí najmä od toho, komu je návrh na zápis pridelený. Na problém už upozornili aj viaceré média (napr. Denník N, TV JOJ, Denník N).

Prvé prieťahy vznikli už v závere roka 2019 po podávaní návalových návrhov na zápis konečných užívateľov výhod. Rýchlosti konania nepomohli následne aj vládne obmedzenia v súvislosti s koronavírusom. Situácia s prieťahmi sa mierne zlepšila v priebehu letných mesiacov 2020, kedy niektorí vyšší súdni úradníci začali vykonávať zápisy v štandardnejších lehotách. Stále však časť návrhov na zápis je pridelená aj úradníkom, ktorí majú dlhšie prieťahy.

Ako sa vyhnúť prieťahom pri zápise do obchodného registra?

Ak vám zápis firmy do obchodného registra súri, nedávajte si sídlo firmy do Bratislavy alebo inej obce v Bratislavskom kraji.

Zvážte možnosť zvoliť si sídlo firmy (dočasne) mimo Bratislavského kraja. Môžete využiť služby virtuálneho sídla v inom meste alebo možno máte dobrých známych s nehnuteľnosťou mimo Bratislavského kraja, ktorí vám budú ochotní poskytnúť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla do obchodného registra.

Následne po zápise firmy do obchodného registra je možné okamžite podať návrh na zápis zmeny sídla na pôvodne želanú adresu. O zmene sídla bude v takomto prípade rozhodovať registrový súd, kde bola firma pôvodne založená, teda nemalo by dôjsť k prieťahom pri zmenovom návrhu.

S podnikaním nebudete musieť čakať, kým súd rozhodne o zmene sídla. Budete môcť podnikať okamžite po vykonaní zápisu v OR.

Ak využijete naše virtuálne sídlo, zmenový zápis do BA kraja vám vykonáme ZADARMO (uhradíte len súdny poplatok za zmenu 33 eur). Ak by ste mali iné sídlo ako je naše virtuálne, zmenový zápis sídla u nás stojí 99 eur (vrátane súdneho poplatku).

Ako rozhodujú iné registrové súdy

Okrem registrového súdu v Bratislave, drobné prieťahy evidujeme aj na Okresnom súde Trenčín (príslušný pre celý Trenčiansky kraj).

Momentálne najrýchlejšie konania evidujeme na registrových súdoch v Košiciach, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici a Trnave.

Najjednoduchšie riešenie - virtuálne sídlo

Ak nemáte možnosť zvoliť si vlastné sídlo mimo Bratislavského kraja, máme tiež riešenie. V rámci portálu sroonline.sk máte možnosť pri online registrácii s.r.o. vybrať si aj virtuálne sídlo pre vašu firmu. Okrem sídla v Bratislave poskytujeme virtuálne sídla aj v Košiciach a Žiline.

Registorvý súd v Košiciach, resp. v Žiline rozhoduje momentálne prakticky bez prieťahov (obvykle do 5-10 pracovných dní po podaní návrhu).

Minimálna objednávka virtuálneho sídla je na 6 mesiacov (cena spolu za 6 mesiacov je 114 eur). Sídlo však môžete zmeniť aj skôr ako po 6 mesiacoch - môžete tak urobiť aj okamžite po zápise do OR. V tom prípade však zvyšok platby nevraciame.

Zmena sídla zadarmo

Ak si vyberiete naše virtuálne sídlo v Košiciach alebo Žiline a vykonáte objednávku na minimálne obdobie, zmenový zápis sídla naspäť do Bratislavského kraja vám vykonáme zadarmo. Uhradíte len štandardný poplatok za virtuálne sídlo na minimálnu dobu a samotný súdny poplatok za zmenu sídla vo výške 33 eur.

O zmene sídla bude v takomto prípade rozhodovať registrový súd v Košiciach, resp. v Žiline, takže nemalo by dôjsť ani k prieťahom pri zmenovom návrhu.

Následne po úspešnom zápise zmeny sídla do Bratislavy sa zmení aj príslušnosť súdu z pôvodných Košic, resp. Žiliny na Okresný súd Bratislava I. Po ukončení celého procesu budete teda mať štandardnú firmu so sídlom, kde ste chceli pôvodne mať, ibaže za kratší čas.

Založenie s.r.o. online

Založte si firmu kompletne online cez internet

Viac info

Virtuálne sídlo Košice

Sídlo v Košiciach bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Virtuálne sídlo Žilina

Sídlo v Žiline bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Virtuálne sídlo Nitra

Sídlo v Nitre bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Virtuálne sídlo Banská Bystrica

Sídlo v Banskej Bystrici bez prieťahov pri registrácii

Viac info

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.