Povinné doplnenie zápisu identifikačných údajov spoločníkov firiem do obchodného registra

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 sú povinné najneskôr do konca septembra 2022 doplniť do obchodného registra identifikačné údaje o spoločníkoch do obchodného registra, inak hrozia vysoké pokuty. V niektorých prípadoch prebehne doplnenie údajov automaticky, v iných prípadoch je to potrebné doplniť prostredníctvom formuláru na zápis rodného čísla.

Poďme sa pozrieť na to, komu ostane táto povinnosť, ako zistíte či túto povinnosť máte, koľko vás to bude stáť, či Vám hrozí pokuta a ako to vybaviť čo najjednoduchšie.

O čo ide zavedením tejto novej povinnosti?

Firmy zapísané do obchodného registra pred 1.10.2020 nemali zapísané v obchodnom registri rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne iné identifikačné údaje o niektorých osobách vo firme. Napríklad pri spoločníkovi s.r.o. sa zapisoval do OR len údaj o mene, priezvisku a bydlisku.

Zákonom č. 390/2019 Z. z., ktorým sa novelizoval Zákon o obchodnom registri, sa zaviedla podnikateľom dodatočná povinnosť zapísať do OR aj ďalšie identifikačné údaje. Pri občanoch SR je to rodné číslo a dátum narodenia. Povinnosť sa týka všetkých typov obchodných spoločností, vrátane spoločností s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciových spoločností (a.s.) a iných typov obchodných spoločností.

Nestihli ste zapísať údaje do 30.9.2022? Dostanete pokutu?

Všetky potrebné identifikačné údaje bolo potrebné obchodnému registru doplniť do konca septembra 2022. Ak ste údaje nestihli doplniť, hrozí pokuta do výšky 3310 eur. Údaje je možné doplniť obchodnému registru aj po lehote a minimalizovať tak riziko udelenia pokuty. Odporučame chýbajúce údaje zapísať čo najskôr.

Koho sa povinnosť zápisu identifikačných údajov netýka?

Spoločnosti zapísané do obchodného registra od 1.10.2020 museli zapisovať všetky identifikačné údaje povinne už pri svojom prvozápise. Ak patríte medzi tieto spoločnosti, povinnosť doplnenia týchto identifikačných údajov sa vás netýka, keďže sa tieto údaje museli uviesť povinne už pri prvom návrhu na zápis. Overiť dátum zápisu si viete na stránke www.orsr.sk.

Koho sa povinnosť zápisu rodného čísla a ďalších údajov týka

Ak je Vaša spoločnosť staršia (bola zapísaná do OR SR pred 1.10.2020), nová povinnosť sa vás zrejme týka. Dobrou správou je, že Ministerstvo spravodlivosti SR sa pokúšalo v spolupráci s registrovými súdmi vykonať v niektorých prípadoch doplnenie identifikačných údajov automaticky do 31.5.2022. Ostáva vám teda overiť, či sa vaše údaje podarilo štátu doplniť automaticky, alebo musíte podať formulár s doplnenými údajmi sammostatne do konca septembra 2022.

Ako si overím, či má moja firma zapísané chýbajúce údaje?

Na stránke obchodného registra pribudla pomôcka, ako si viete overiť, či štát za Vás údaje doplnil, alebo sa mu to nepodarilo. Ak pri spoločníkoch svieti zelená „fajka“ (osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje) údaje máte doplnené a ďalej už nemáte žiadne povinnosti. Ak však pri spoločníkoch vašej firmy vidíte červeným „X“ (osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje) znamená to, že automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať (pravdepodobne nastali dôvody, kvôli ktorým údaje nie sú dostatočné a jednoznačné na ich identifikáciu).

Druhou možnosťou je vyskúsať náš bezplatný nástroj Overovač úplnosti údajov v obchodnom registri. Stačí vyplniť IČO spoločnosti a portál sám overí, či chýbajúce údaje o spoločníkoch máte zapísané, alebo nie.

Tu si môžete overiť, či už máte splnenú povinnosť doplniť identifikačné údaje do OR:

Chyba. Použili ste nepovolený znak.

Ako si splniť povinnosť

Doplnenie údajov do obchodného registra je možné klasickým zmenovým konaním použitím existujúcich elektronických formulárov, ktoré sú dostupné na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Aké údaje sa zapisujú

Najbežnejšie sa budú dopĺňať identifikačné údaje o spoločníkoch eseročky. Pri spoločníkovi, ktorý je fyzická osoba, sa zapisuje: dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (napr. pri cudzincoch, ak rodné číslo nie je pridelené). Pri spoločníkoch, ktorí sú právnické osoby, je potrebné doplniť IČO. Pokiaľ ide o údaje pri iných právnych formách viac sa dočítate na stránke Ministerstva spravodlivosti

Poplatky

Od 1.12.2022 je potrebné za zápis identifikačných údajov do OR uhradiť aj štandardný súdny poplatok za zmenový návrh na zápis vo výške 33 eur. Návrhy na zápis podané do 30.11.2022 boli od súdneho poplatku oslobodené, v prípade ak bolo predmetom návrhu na zápis výlučne len zapísanie identifikačných údajov. Ak svoju povinnosť chcete splniť bezstarostne, môžete využiť našu službu Doplnenie rodného čísla do OR a bude vás to stáť len 46 EUR + súdny poplatok 33 eur (spolu 79 eur)

Sankcie za nedoplnenie údajov včas

V prípade, ak si svoju povinnosť nesplníte do 30.9.2022, hrozí Vám pokuta až do výšky 3 310 eur. Ďalším dôsledkom je tiež to, že obchodný register v budúcnosti nevykoná akýkoľvek nový zápis údajov o vašej spoločnosti až do momentu, kedy chýbajúce údaje na register aj tak nedoplníte.

Budú Vaše údaje pre všetkých verejné?

Napriek skutočnosti, že identifikačné údaje osôb sa budú zapisovať, ochrana osobných údajov bude zabezpečená tým, že tieto údaje sa zverejňovať nebudú.

Potrebujete pomôcť so zápisom údajov do obchodného registra?

Samozrejme, ako vždy, sme tu pre Vás. Ak chcete ušetriť svoje nervy a čas kliknite na zelené tlačidlo nižšie "Vyplniť formulár" a všetko vybavíme za Vás.

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.