Ako podpísať dokumenty k založeniu S.R.O. elektronickým podpisom na občianskom preukaze?

S občianskym preukazom, na ktorom máte kvalifikovaný elektronický podpis, môžete dokumenty k založeniu s.r.o. podpísať online doma, zadarmo a bez návštevy notára alebo matriky.

Alternatíva k úradnému overeniu podpisu u notára

Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným (s. r. o.) je podľa Obchodného zákonníka potrebné úradné overenie podpisu zakladateľov na spoločenskej zmluve, resp. zakladateľskej listine a ďalších súvisiacich dokumentoch.

Úradné overenie podpisu sa nevyžaduje, ak dokument podpíšete tzv. kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Ide o rovnocennú alternatívu k tradičnému overeniu podpisov u notára/na matrike.

Občiansky preukaz a elektronický podpis

Kvalifikovaný elektronický podpis môžete mať nahratý zadarmo aj na vašom novom občianskom preukaze, za predpokladu, že ste o takýto elektronický podpis pri vydaní občianskeho preukazu požiadali a máte k dispozícií kódy na podpisovanie (tzv. BOK, ZEP PIN, PUK).

Ak ste pri vydaní občianskeho preukazu o elektronický podpis nežiadali, zrejme ho na vašom OP nahratý nemáte. O jeho nahratie však môžete požiadať aj kedykoľvek dodatočne a rovnako bezplatne.

Ako podpísať dokumenty k založeniu s.r.o. elektronicky?

1. Inštalácia bezplatného softvéru na komunikáciu s občianskym preukazom

V prvom rade musíte mať nainštalovaný bezplatný softvér k občianskemu preukazu (eID) a ovládač na čítačku čipových kariet. Všetko viete stiahnúť zadarmo zo štátneho portálu slovensko.sk v sekcii "Na stiahnutie" cez nasledovný link.

2. Príprava zakladateľských dokumentov na podpis

Do zakladateľských dokumentov doplníte dátumy podpisu, ak sa na dokumentoch takáto kolónka nachádza (obvykle je to v závere dokumentu nad menom podpisujúcej osoby).

Ako dátum je potrebné uviesť reálny dátum skutočného podpisu elektronickým podpisom. Tento krok je dôležitý, nakoľko po podpísaní elektronickým podpisom s časovou pečiatkou sa k dokumentu pripojí časová pečiatka a prípadný nesúlad v dátumoch by mohol viesť k odmietnutiu zápisu do obchodného registra.

3. Elektronické podpísanie dokumentov

Následne je potrebné dokumenty podpísať programom určeným na vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu, napríklad bezplatne cez portál qesportal.sk.

Dôležité: Obchodný register v súčasnosti akceptuje len elektronické súbory s koncovkou ".asice", preto je dôležité, aby ste pri podpisovaní elektronickým podpisom zvolili správny typ podpisu (čitajte nižšie).

Postup na podpísanie cez portál qesportal.sk:

Dôležíté: Každý dokument k založeniu s.r.o. podpisujete samostatne

  1. Na stránke qesportal.sk nahráte súbor, ktorý chcete podpísať, kliknutím na tlačidlo "VYBRAŤ SÚBOR" a následne kliknete na tlačidlo "PODPÍSAŤ"
  2. V ďalšom kroku je potrebné zmeniť typ podpisu kliknutím na tlačidlo "ZMENIŤ TYP" a nastaviť typ podpisu na "XADES" prípadne "CADES" - cieľom je, aby výstupný formát súboru po podpise bol s koncovkou ".asice" (predvolený typ podpisu je "PADES", z čoho vznikne súbor s koncovkou pdf, avšak ten obchodný register neakceptuje)
  3. Kliknite na tlačidlo "Podpísať" a otvorí sa vám nové okno programu "Disig Web Signer"
  4. V ďalšom kroku sa vám zobrazí text podpisovaného dokumentu. Ak s dokumentom súhlasíte, kliknite na zelené tlačidlo vpravo hore "Podpísať"
  5. Portál vás vyzve postupne na zadanie BOK kódu a ZEP PIN kódu.
  6. Po úspešnom elektronickom podpísaní dokumentu súbor stiahnite kliknutím na zelené tlačidlo STIAHNUŤ PODPÍSANÝ DOKUMENT

Postup je potrebné opakovať pre každý zo zakladateľských dokumentov samostatne.

Vo výsledku by ste mali získať elektronicky podpísané zakladateľské dokumenty vo formáte s koncovkou súboru ".asice" (pozor: ak máte po podpísaní dokumenty vo formáte pdf, nenastavili ste správny typ elektronického podpisu a takéto dokumenty nebude možné načítať do formulára na obchodný register).

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.