Budú živnostníci platiť viac?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR plánuje zvýšiť úroveň minimálnych odvodov pre živnostníkov. Vychádza z faktu, že väčšina slovenských živnostníkov odvádza iba minimálne odvody. To v súčasnosti spôsobuje, že po odchode do dôchodku výška dôchodku živnostníka nedosahuje ani úroveň životného minima. Štát takýmto dôchodcom poskytuje dávky v hmotnej núdzi, aby dorovnal výšku ich dôchodkov aspoň na úroveň životného minima. V konečnom dôsledku živnostníci na dôchodku zo systému dostanú viac než do neho priebežne odvádzajú.

V súčasnom stave sa minimálny vymeriavací základ vypočíta ako 44,2% z priemernej mzdy. Tento vymeriavací základ predstavuje sumu 339,83€, na základe ktorej sa platia odvody vo výške 160,24€. Uvažuje sa o zvýšení minimálneho vymeriavacieho základu na úroveň 50% priemernej mzdy, čo by predstavovalo sumu 384,49€ a živnostník by teda zaplatil 181,23€. Rozdiel medzi odvodmi pred a po zmene by bol necelých 21€ mesačne.

Rezort práce chystá niekoľko krokov, ktorými sa snaží prispieť k šetreniu a škrtom. Vo všeobecnosti sa tento krok stretáva s pozitívnymi ohlasmi, aj keď odborníci varujú, že zmeny treba zavádzať postupne, pretože nárazové zvýšenie by mohlo mať negatívny dopad na situáciu slovenských živnostníkov.

Jedným z možných riešení, ako platiť menej odvodov je aj založenie s.r.o., pri ktorej odvodové zaťaženie podnikateľa môže byť omnoho menšie. 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online