Likvidáciu s.r.o. sa oplatí začať do konca roka 2016

Od januára 2016 sú zrušené 14%-né zdravotné odvody z likvidačného zostatku pri ukončení likvidácie obchodných spoločností. Po novom sa však od 1.1.2017 zavedie nová daň z príjmu v sadzbe 7% z likvidačného zostatku. Zdaneniu likvidačného zostatku sa ešte dá vyhnúť a môžete tak ušetriť aj stovky (tisíce) eur. 

Riešením je vstúpiť do likvidácie s vašou s.r.o. ešte do konca roka 2016. Stačí iba vstup do likvidácie, pričom ukončenie celého procesu likvidácie môže byť v priebehu roka 2017 alebo aj neskôr. Samotný vstup do likvidácie je rýchly a klientom ho vieme pripraviť "zo dňa na deň". Vstup do likvidácie v starom roku má aj ďalšiu výhodu. Spoločnosť od vstupu do likvidácie prestáva platiť daňovú licenciu. Preto ak sa stihne začať likvidácia do konca roka 2016, nebude firma povinná platiť daňovú licenciu za zdaňovacie obdobie roku 2017. Minimálna výška úspory za daňovú licenciu pre rok 2017 je 480 eur (neplatca DPH), resp. 960 eur (platca DPH).  

Čo je to likvidačný zostatok?

Likvidačný zostatok je zostatková hodnota majetku firmy pri ukončení likvidácie. Tvorí ho napríklad stav hotovosti v pokladnici spoločnosti, peniaze na bankovom účte, prípadne hodnota majetku firmy, ktorý sa nepodarilo predať počas likvidácie. Pre likvidácie začaté od 1.1.2017 sa bude likvidačný zostatok zdaňovať sazbou dane z príjmu vo výške 7%. Dá sa tomu ešte vyhnúť. 

Do kedy máte čas?

Začnite s likvidáciou s.r.o ešte do konca roka 2016 a vyhnete sa plateniu 7%-nej dane z likvidačného zostatku. Vstup do likvidácie vieme pripraviť do 24 hodín, nech ste kdekoľvek na Slovensku. Pre vstup do likvidácie je relevantný dátum podpisu dokumentov s úradným overením, pričom samotný zápis do obchodného registra môže byť vykonaný aj neskôr. Posledný možný termín je piatok 30.12.2016. Najneskôr v tento deň je potrebné úradne overiť podpisy na dokumentoch, ktoré pre vás pripravíme. Odporúčame začať čo najskôr. Ak by ste sa neskôr rozhodli vstup do likvidácie odvolať, je to tiež možné.

Cena za likvidáciu s.r.o.

Cena za vstup do likvidácie je 149 eur (vrátane súdneho poplatku a vrátane poplatku za zverejnenie výzvy likvidátora Obchodnom vestníku SR). Ak chcete kompletnú likvidáciu (vstup do likvidácie + následný výmaz z obchodného registra) cena je 270 eur, vrátane všetkých poplatkov spojených s podaním návrhu na výmaz z OR.  

Chcete viac informácii o likvidácii? Prečítajte si: likvidácia s.r.o  

Pre objednanie likvidácie s.r.o vyplnte tento FORMULÁR

 

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.