Nemáte 5000 eur na založenie s.r.o.? Nevadí!

Od decembra 2013 musíte ako jednu z podmienok založenia spoločnosti s ručením obmedzeným vložiť vklady spoločníkov pred zápisom do Obchodného registra do banky. Ukážeme Vám, že uvedené opatrenie nemusí znamenať až takú výraznú zmenu. Vklady totiž stačí vložiť do banky aj na 1 deň, pričom za určitých okolností postačuje aj len polovica zo zákonom stanovenej minimálnej výšky základného imania, t. j. 2500 eur.

(Prečítajte si tiež: Založenie 1 eurovej s.r.o. od 1. januára 2015 nebude

Základné imanie môže byť splatené aj len v polovičnej výške, takže namiesto 5000 eur je dostačujúce vložiť iba 2500 eur. Táto alternatíva je platná iba pre spoločnosti s viac ako jedným spoločníkom. Aj pre jednoosobové eseročky existuje určité riešenie. Skúste porozmýšlať, že by ste do svojej spoločnosti zapísali aj rodinného príslušníka. Výsledkom by bola spoločnosť s jediným konateľom, no s dvoma spoločníkmi, z ktorých prvý by mal väčšinový podiel a ďalší (rodinný príslušník) iba minimálny vklad (pričom minimálny vklad je 750 eur).  

Tabuľka 1: Jednoosobová eseročka transformovaná do dvojosobovej s.r.o. - potrebný vklad iba 2500 eur 

  Vklad (eur)  Splatený vklad (eur)  Spoločník je zároveň konateľ
Spoločník 1 4250 2125 ÁNO

Spoločník 2

(rodinný príslušník) 

750 375 NIE
Spolu 5000 2500

 

Tabuľka 2: Dvojosobová eseročka s rovnocennými spoločníkmi - potrebný vklad od každého spoločníka iba 1250 eur

  Vklad (eur)  Splatený vklad (eur)  Spoločník je zároveň konateľ
Spoločník 1 2500 1250 ÁNO

Spoločník 2 

2500 1250 ÁNO
Spolu 5000 2500

 

Kde a na ako dlho je potrebné vložiť vklady

Po podpise zakladateľskej listiny (spoločenskej zmluvy) je potrebné dočasne vložiť do banky na osobitný samostatný účet vklady spoločníkov vo výške ich splatených vkladov. Majiteľom účtu môže byť správca vkladu (spoločník poverený v spoločenskej zmluve) alebo samotná spoločnosť. Môže ísť teda aj o bežný účet vedený na meno jedného zo spoločníkov (správca vkladu). Následne majiteľ účtu požiada o vyhotovenie výpisu z účtu, ktorý sa priloží do OR. Dôležitá informácia je to, že vklady stačí vložiť do banky aj na 1 deň, požiadať o výpis z účtu a následne vklady vybrať. POZOR ale na to, že kým spoločnosť nie je zapísaná v OR s peniazmi nie je možné nakladať inak, ako na zákonom predvídané položky (napr. výdavky súvisiace so založením a vznikom s.r.o. atď.). Po samotnom zápise spoločnosti do OR je však možné vklady bez obmedzení používať na podnikanie spoločnosti, teda nemusia byť ani na účte v banke.