Nový zákon o cestnej doprave

Dňa 1.3.2012 nadobudol účinnosť zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, z ktorého okrem iného vyplýva, že doteraz voľná živnosť, predmetom ktorej bolo prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami do deväť osôb vrátane vodiča, je podľa § 8 ods. 3 zákona o cestnej doprave prevádzkovaním taxislužby t.j. už nie je voľnou živnosťou.

Z uvedeného tiež vyplýva, že na tento predmet podnikania je potrebné získať oprávnenie na činnosť podľa osobitných predpisov - a nie zo živnostenského úradu. 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online

 

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.