Paušálne výdavky u živnostníkov budú znížené

S účinnosťou od 1.1.2013 vláda SR navrhuje obmedzenie možnosti uplatňovania paušálnych výdavkov u živnostníkov (SZČO).

V navrhovanom znení zákona o dani z príjmov sa síce ponecháva možnosť uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov, avšak tieto už  môžu byť uplatnené v maximálnej výške len 5.040 eur ročne. V prípade, ak živnostník začne podnikať počas zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť len pomernú časť uvedených výdavkov v maximálnej čiastke 420 eur/mesačne zodpovedajúcej počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia, v ktorých vykonával uvedené činnosti alebo poberal príjmy.

Príklad č. 1 - živnostník, ktorého sa zmena v paušálnych výdavkoch nedotkne

Živnostník dosiahne za rok 2013 hrubý príjem 10.000 eur. Uplatní si paušálne výdavky 40%, čo v jeho prípade bude 4.000 eur (je to menej ako 5.040 eur). Od príjmu odpočíta paušálne výdavky a odvody (napr. vo výške 2.000 eur) a zdaňuje výslednú sumu 4.000 eur. 

Príklad č. 2 - živnostník, ktorého sa zmena v paušálnych výdavkoch negatívne dotkne

Iný živnostník dosiahne za rok 2013 hrubý príjem 20.000 eur. Paušálne výdavky by podľa pôvodného znenia zákona predstavovali 8.000 eur a po odpočítaní odvodov (napr. vo výške 2.000 eur) by zdaňoval sumu zostávajúcich 10.000 eur. “Po novom” budú paušálne výdavky obmedzené maximálnou sumou 5.040 eur. Preto po odpočítaní odvodov (napr. vo výške 2.000 eur) zdaňuje sumu 12.960 eur.

Uvedená zmena v systéme paušálnych výdavkov jednoznačne negatívnym spôsobom zasiahne podnikanie SZČO (živnostníkov). Alternatívou by mohlo byť založenie sro, ktorej hlavnou výhodou je možnosť optimalizácie odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Spoločník alebo konateľ v s.r.o. totiž nemusí odvádzať odvody do sociálnej poisťovne a do zdravotnej poisťovne uhrádza iba minimálny odvod, za podmienky, že si zo spoločnosti nevypláca žiaden zisk alebo inú odmenu. Takýmto spôsobom je možné ušetriť až stovky eur mesačne. 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o.