Riziká pri kúpe s.r.o. a na čo si dať pozor

Ak zvažujete podnikanie prostredníctvom s.r.o., určite riešite otázku, či si založiť novú s.r.o., alebo si celý proces zjednodušiť kúpou už založenej spoločnosti, tzv. ready-made s.r.o.. V dnešnej dobe už v podstate nie sú výrazné výhody kúpy ready-made spoločnosti v porovnaní so zakladaním novej firmy.

Kedysi výhodou ready-made s.r.o. bolo to, že kúpou takejto spoločnosti klient nemusel spácať základné imanie na bankový účet. Dnes už táto výhoda odpadla, nakoľko po zmene Obchodného zákonníka už aj pri novozaložených s.r.o. zakladatelia nemusia splácať základné imanie na účet a postačuje len písomné vyhlásenie.

Jedinou výhodou kúpy ready-made spoločnosti ostala už len rýchlosť celého procesu, nakoľko kúpou ready-made spoločnosti môžete konať v jej mene prakticky okamžite. Na druhej strane ready-made spoločnosti sú vždy drahšie ako založenie úplne novej sro. Kým založenie novej sro stojí v priemere okolo 250 eur, ready-made spoločnosť kúpite v priemere do 600 eur. 

Na čo si pri kúpe spoločnosti dávať pozor?

Ako prvú vec si preverte, či sa jedná skutočne o pravú ready-made s.r.o., ktorá bola založená len za účelom predaja, alebo ide o predaj použitej (staršej) s.r.o., ktorej pôvodný podnikateľský zámer nevyšiel, a tak sa ju vlastník rozhodol predať z dôvodu nadbytočnosti prostredníctvom sprostredkovateľa. Tieto dva druhy spoločnosti na prvý pohľad tažko rozlíšiť, pritom však ide o kľúčovú otázku. Kým pri prvej variante (ready-made s.r.o.) by vám nemalo hroziť žiadne riziko (pokiaľ ju kupujete od dôveryhodnej spoločnosti s dlhoročnými skúsenosťami s predajom spoločností), pri druhej variante je to vždy "mačka vo vreci". 

Najskôr si definujme, aké znaky by mala spĺňať tzv. ready-made s.r.o.. Malo by ísť o absolútne čistú novú spoločnosť, ktorá bola založená len za účelom ďalšieho predaja, teda ešte nikdy nevykonávala podnikateľskú činnosť (ani v prípravnej fáze, ani v žiadnej inej) a nemá žiadne záväzky. Pravú ready-made spoločnosť môžete najčastejšie spoznať lustráciou na Obchodnom registri tak, že jej vlastníkom (spoločníkom) je spoločnosť, ktorá sa profesionálne venuje predaju ready-made spoločností a deň vzniku spoločnosti (deň zápisu v OR) nie je príliš starý (spravidla by mala mať nanajvyš pár týždňov alebo mesiacov).

Ďalšou dôležitou skutočnosťou je preveriť právny dôvod vzniku spoločnosti, teda či spoločnosť bola založená na základe zakladateľskej listiny, alebo napr. rozdelením inej spoločnosti. Omnoho bezpečnejšou variantou je založenie zakladateľskou listinou (rozdielom sa budeme venovať v osobitnom článku). 

Na druhej strane sú na predaj staršie spoločnosti, ktoré nie sú ani zďaleka "ready-made" v pravom slova zmysle, s čím súvisí aj rizikovosť celého prevodu. Problém je to, že sprostredkovatelia často nesprávne uvádzajú, že ide o predaj ready-made s.r.o., pričom o "ready-made" spoločnosť v skutočnosti vôbec nejde. Ide o také spoločnosti, ktoré chce predať pôvodný vlastník (väčšinou fyzická osoba) a jej predajom poverí tretiu osobu, najčastejšie obchodnú spoločnosť, ktorá sa týmto zaoberá. Cena za tieto spoločnosti je obvykle nižšia ako je priemerná cena za ready-made s.r.o., čo je pochopiteľné, lebo jej vlastník sa jej doslova chce zbaviť čo najskôr (príliš nízka cena môže byť podozrivá). S tým však súvisia aj riziká. Ako nadobúdateľ obchodného podielu, vy, resp. nový konateľ, nesiete plnú zodpovednosť aj za predchádzajúcu činnosť tejto spoločnosti a jej záväzky. Takúto spoločnosť na predaj spoznáte väčšinou tak, že v Obchodnom registri je ako vlastník zapísaná nejaká fyzická osoba a deň je vzniku (zápisu v OR) je staršieho dáta, pričom už aj rok stará spoločnosť môže byť prvým znakom toho, že nejde o ready-made s.r.o.. Pred kúpou nie ready-made spoločnosti preto dôkladne zvážte, či vám pár ušetrených eur stojí za tie riziká. 

Ako sa rizikám vyhnúť?

Najlepšou radou bude to, že si založte novú s.r.o.. Ak však to nie je možné (napr. preto, že nemôžete čakať na založenie novej s.r.o.) určite je bezpečnejšie kúpiť ready-made s.r.o. od dôveryhodného partnera s referenciami, ako kupovať použitú spoločnosť, s ktorou sú doživotne spojené riziká a neistota ohľadne jej minulosti. 

Všetky nami predávané ready-made eseročky sú preukázateľne pravé "ready-made", ktoré sme zakladali my so zámerom ich ďalšieho predaja, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť, teda sú úplne číste a pripravené k prevodu na nového spoločníka. Cena za predaj ready-made s.r.o. je 450 eur vrátane zmeny obchodného mena, sídla, spoločníka a konateľa.