TOP 5 mýtov o s.r.o.

5 najčastejších nepravdivých mýtov ohľadne s.r.o. predstavujú najrozšírenejšie nepravdivé a zaužívané výmysly o s.r.o., s ktorými sa takmer deň čo deň stretávame :) Medzi tieto mýty patria najmä tieto:

1. Potrebujem 5000 € ako základné imanie do spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Minimálne základné imanie v s.r.o. je síce 5000 €, ale to neznamená, že tieto peniaze musíte napríklad vložiť niekde na bankový účet. V praxi sa základné imanie „iba“ písomne prehlási, že bolo do spoločnosti vložené.

2. Založenie s.r.o. je drahé a komplikované.

Založenie s.r.o. je síce proces stále komplikovaný, ale určite nie drahý. Dnes si môžete nechať založiť s.r.o. aj za 264 € a to už vrátane poplatku pre štát (obchodný register) a vrátane odmeny pre firmu, ktorá to za Vás spraví.

3. S.r.o. sú iba pre väčších podnikateľov.

Práve v dnešných neistých časom využíva čoraz viac malých a stredných podnikateľov formu podnikania prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, nakoľko to predstavuje pre nich bezpečnejšie podnikanie, kde na rozdiel od živnosti, neručia celým svojím osobným a rodinným majetkom.

4. S.r.o. nemôže založiť jediná osoba.

Súčasný právny poriadok umožňuje, aby s.r.o. založila aj jedna osoba.

5. S.r.o. sú dôveryhodnejšie ako živnosť.

Posledným najrozšírenejším mýtom je dôveryhodnosť s.r.o. Celkom tomu nerozumiem, prečo sa to takto zaužívalo, pretože práve s.r.o. sú spoločnosťami, kde ľudia, ktorí sú s touto firmou personálne prepojení, za konanie tejto spoločnosti ručia len obmedzene (prípadne vôbec). Práve naopak, pri živnosti, kde majiteľ firmy ručí za podnikanie celým svojim aj osobným, aj rodinným majetkom ja osobne považujem za dôveryhodnejších partnerov. Samozrejme úplne globalizovať sa to nedá :) 

Ak máte na mysli ešte nejaké ďalšie mýtusy o s.r.o. kontaktujte nás a ja rád tento článok doplním o ďalšie :) 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. online