Videonávody a postup ako sa konateľ s.r.o. prihlási do e-Schránky na slovensko.sk

V tomto článku nájdete postup a videonávody ako sa konateľ s.r.o. prihlasuje do štátom povinne zriadenej elektronickej schránky (e-Schránka) určenej na doručovanie úradných písomností pre s.r.o. a ako si nastaviť notifikácie o doručení správy do e-Schránky na váš e-mail alebo SMS. Elektronické schránky budú štátom automaticky aktivované pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri od 1.7.2017

Čo je to elektronická schránka (e-Schránka)

Elektronická schránka je obdoba klasickej poštovej schránky v elektronickej podobe za účelom úradného doručovania písomností (momentálne predovšetkým so súdmi), do ktorej sa prihlasuje cez portál slovensko.sk. Od 1.7.2017 štát povinne aktivuje e-Schránku všetkým právnickým osobám, vrátane s.r.o., podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente. Od 1. júla 2017 budú súdy povinné zasielať písomnosti pre právnické osoby iba elektronicky. Poštové doručovanie súdnych listín (napríklad rozsudok, platobný rozkaz a iné) sa vykonávať už nebude. Pre doručovanie správ do e-Schránky platí fikcia doručovania, čo znamená, že ak by ste si správu v stanovenej lehote neprečítali, nastane fikcia doručenia správy so všetkými právnymi dôsledkami (napríklad plynutie lehoty na odvolanie a pod.). 

Pre nové právnické osoby (napr. s.r.o.) vzniknuté po 20. júni 2017 platí iný dátum

Existujú dva režímy aktivácie elektronickej schránky:

  • právnické osoby, ktoré vznikli do 20. júna 2017 - všetky tieto právnické osoby zapísané v obchodnom registri (napr. s.r.o., a.s.) budú mať elektronickú schránku automaticky aktivovanú najneskôr 1. júla 2017

  • právnické osoby vzniknuté po 20. júni 2017 - týmto bude elektronická schránka aktivovaná najneskôr až na desiaty deň odo dňa zápisu v obchodnom registri, resp. ak sa štatutárny orgán prihlási pred desiatym dňom, tak dňom prvého prihlásenia sa do schránky

1. Vybavenie elektronického občianskeho preukazu s čipom

K prihláseniu sa do e-Schránky na webe slovensko.sk je potrebné, aby si konateľ s.r.o.: 

  • vybavil elektronický občiansky preukaz s čipom (tzv. eID karta)
  • aktivoval BOK kód na elektronickom občianskom preukaze (niečo ako PIN kód slúžiaci na overenie totožnosti osoby používajúcej elektronický občiansky preukaz)
  • disponoval čítačkou čipových kariet, ktorá slúži na pripojenie elektronického občianskeho preukazu s počítačom 

Všetky vyššie uvedené náležitosti vyriešite na jednom mieste - na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru. Pri prevzatí eID si aktivujete váš BOK kód a rovnako tak bezplatne dostanete aj čítačku čipových kariet potrebnú na neskoršie prihlásenie sa do elektronickej schránky vašej s.r.o.. Za vydanie elektronického občianskeho preukazu s čipom (eID) zaplatíte 4,50 eur. 

2. Inštalácia softvéru na prihlásenie sa do e-Schránky

Po získaní eID je potrebné do vášho počítača nainštalovať softvér, ktorý si bezplatne stiahnete na webe slovensko.sk alebo na stránke Ministerstva vnútra SR. Pre prihlásenie sa do e-Schránky je potrebné nainštalovať tento softvér:

  • aplikáciu eID klient pre prihlasovanie sa do eSchránky
  • ovládače k čítačke čipovej karty 

Softvér si môžete bezplatne stiahnuť aj tu: Softvér pre používateľov elektronických občianskych preukazov. V súčasnosti sú podporované operačné systémy Windows, Mac OS X a Linux.  

K dispozícii na bezplatné stiahnutie je aj aplikácia D.Signer/XAdES, avšak tú na samotné prihlásenie sa do e-Schránky nepotrebujete. Táto aplikácia je potrebná na podpisovanie niektorých elektronických formulárov, ale ani táto aplikácia vám neumožní používanie portálu napríklad na podania pre obchodný register, k čomu by ste potrebovali už platený softvér tretích strán. 

3. Prihlásenie sa do e-Schránky

Prihlásenie do štátom zriadenej elektronickej schránky vašej s.r.o. prebieha cez portál slovensko.sk. V mene s.r.o. na do e-Schránky prihlasuje konateľ spoločnosti. Ak je konateľov viac, prístup do e-Schránky ma každý konateľ. Na prihlásenie sa potrebujete splniť vyššie uvedené kroky 1 a 2 (získať elektronický občiansky preukaz s čipom a inštalácia softvéru).

VIDEONÁVOD na prihlásenie sa do e-Schránky:

(ak sa videonávod nezobrazuje kliknite TU

4. Nastavenie notifikácii o prijatých správach na e-mail alebo prostredníctvom SMS

V rámci elektronickej schránky na webe slovensko.sk si môžete nastaviť bezplatné notifikácie o prijatých správach. Notifikácie je možné nastaviť buď na váš súkromný email alebo SMS na vaše telefónne číslo. Vďaka notifikáciám budete vedieť, že si máte skontrolovať svoju elektronickú schránku. 

VIDEONÁVOD ako si nastaviť notifikácie na e-mail:

(ak sa videonávod nezobrazuje kliknite TU)  

VIDEONÁVOD ako si nastaviť SMS notifikácie:

(ak sa videonávod nezobrazuje kliknite TU)