Základné imanie a sro v roku 2013-je alebo nie je nutné vkladať

V poslednom období nás mnohokrát záujemcovia o zakladanie sro oslovujú s otázkou, ako je to so základným imaním v eseročke po prijatých zmenách na prelome rokov 2012/2013. Otázka teda znie: Je nutné vložiť základné imanie eseročky do banky, prípadne na iný štátom určený účet? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Zatiaľ to ešte stále potrebné nie je. Definitívne týmto chceme vyvrátiť mýtus o tom, že by takáto nová povinnosť vznikla. Zámerne však píšeme slovo "zatiaľ", pretože vláda už v minulom roku avizovala, že aj v tejto oblasti môžu prísť zmeny.

Prečítajte si novší článok po zverejnení navrhovanej novely obchodného zákonníka o základnom imaní 5000 eur v s.r.o. od decembra 2013

V legislatívnom zámere vlády na rok 2013 je v rámci balíka konsolidačných opatrení uvedené ako opatrenie s účinnosťou najneskôr od 1.10.2013, zavedenie novej povinnosti správcu vkladu vložiť peňažné vklady spoločníkov s.r.o. (základné imanie) do štátnej pokladnice. Zatiaľ nie sú známe podrobnosti, ako sa táto zmena zavedie do praxe a kedy presne sa tak stane, avšak isté je, že prijatím tohto opatrenia sa zásadným spôsobom zmení proces založenia a vzniku "eseročiek". Sporné tiež ostáva nie len to, ako bude prebiehať vkladanie tohto základného imania do štátnej pokladnice, ale aj to, po akej dobe štát toto základné imania vráti naspäť (a či vôbec) spoločnosti na podnikanie. V súčasnosti totiž základné imanie spoločnosť môže využívať na svoju podnikateľskú činnosť, teda kúpiť za neho tovar, vozidlá, zaplatiť mzdy zamestnancov a pod. 

Záverom je nutné zhrnúť, že pravidlá vkladania základného imania do s.r.o. sa zatiaľ nezmenili a teda stále platí, že je možné základné imanie vložiť aj len v hotovosti do pokladnice spoločnosti bez nutnosti vkladať ho na akýkoľvek bankový účet a tam ho viazať. Pripomíname tiež, že v prípade spoločnosti s viacerými spoločníkmi nie je nutné pri založení sro splatiť základné imanie v celej výške, ale postačuje aj len polovica z ustanovenej minimálnej výšky základného imania, teda 2500 eur. Ak sa však chcete vyhnúť vkladaniu základného imania na účet v štátnej pokladnici, odporúčame založiť sro čím skôr, ešte pred prijatými zmenami.

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založnie sro a založenie živností