Založenie cestovnej kancelárie s.r.o.

V bežnej praxi sa stretávame s požiadavkou na zakladanie sro, ktorá sa bude zaoberať prevádzkovaním cestovnej kancelárie alebo prevádzkovaním cestovnej agentúry.

V prvom rade je dôležité uvedomiť si odlišnosť medzi týmito činnosťami, ktoré sa zvyknú často zamieňať. Najpodstatnejší rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou tkvie v tom, že cestovná kancelária môže poskytovať kombináciu služieb (ubytovanie, stravovanie, doprava, sprievodca, atď.) avšak cestovná agentúra ponúka len jednu službu (napríklad ubytovanie) a predáva produkty iných cestovných kancelárií. 

Pri prevádzkovaní cestovnej kancelárie je rovnako ako pri iných viazaných živnostiach potrebné preukázať odbornú spôsobilosť zodpovednej osoby. V prípade cestovnej kancelárie existujú viaceré spôsoby, ako splniť túto požiadavku:

  1. dokladom preukazujúcim ukončenie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a dva roky praxe v odbore alebo
  2. dokladom preukazujúcim ukončenie vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo vyššieho odborného vzdelania a tri roky praxe v odbore alebo 
  3. dokladom preukazujúcim ukončenie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a štyri roky praxe v odbore. 

Prevádzkovanie cestovnej agentúry si vyžaduje splnenie takmer totožných podmienok, odlišná je ale požadovaná dĺžka praxe, ktorá sa pri tomto predmete podnikania znižuje o jeden rok v porovnaní c cestovnou kanceláriou. 

Ako príklady voľných živností, ktoré súvisia s týmto predmetom podnikania môžeme uviesť napríklad: 

  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  • prenájom hnuteľných vecí
  • administratívne služby
  • počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky

Výber referencií (spoločností, ktoré sme založili) s týmto predmetom podnikania: EXTREME TOUR s.r.o., Angelika Tours s.r.o., TIC Rajecká pohoda s.r.o., NEW EFFECT s.r.o., a ďalšie ... 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - zakladanie sro a firiem