Založenie sro - preklady a tlmočenie, vyučovanie cudzích jazykov

Medzi často zakladané eseročky patria spoločnosti, ktoré sa venujú prekladateľským a tlmočníckym službám a vyučovaniu cudzích jazykov.

Prekladateľské a tlmočnícke služby sú v pôsobnosti živnostenského zákona a patria do kategórie viazaných živností. Aby sa chránili klienti spoločností s takýmto predmetom podnikania a predišlo sa ich poškodeniu neodbornou činnosťou, na ich vykonávanie sa vyžaduje odborná spôsobilosť.  

Pri s.r.o. je potrebné na vykonávanie tejto činnosti preukázať spôsobilosť zodpovedného zástupcu. Odbornú spôsobilosť je možné preukázať troma spôsobmi, a to:

  1. dokladom o dokončení štúdia príslušných jazykov na vysokej škole, alebo
  2. vysvedčením o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo
  3. preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má prekladať alebo tlmočiť. 

S prekladateľskými a tlmočníckymi službami úzko súvisí aj ďalšia viazaná živnosť, a to vyučovanie v odbore cudzích jazykov. Odborná spôsobilosť na vyučovanie cudzích jazykov sa preukazuje rovnakým spôsobom ako pri prekladaní a tlmočení. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na prekladateľské a tlmočnícke služby aj na vyučovanie v odbore cudzích jazykov sa vydáva zásadne iba na jazyk, ku ktorému bola preukázaná odborná spôsobilosť.

Medzi ďalšie často používané predmety podnikania, ktoré súvisia s prekladateľskou činnosťou a vyučovaním v odbore cudzích jazykov, patria najmä tieto (voľné) živnosti:

  • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, 
  • vydavateľská činnosť, polygrafická výroba, knihárske práce, 
  • administratívne služby, 
  • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, 
  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 

Výber referencií (spoločností, ktoré sme založili) s týmto predmetom podnikania: Polyglot s.r.o., HAVAVA s.r.o., MEDIABUSINESS.SK s.r.o., a ďalšie ... 

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o.