Založiť s.r.o. môžete už aj bez 5000 eur. Od januára 2016

Od 1. januára 2016 nastáva v procese založenia s.r.o. pozitívna zmena. Doteraz museli spoločníci vložiť svoje peňažné vklady tvoriace základné imanie v s.r.o. na účet do banky. Po novom stačí písomné vyhlásenie jedného zo zakladateľov. Celý proces založenia s.r.o. bez vkladania 5000 eur do banky môžete začať už v decembri 2015, s tým, že návrh na zápis bude podaný až v januári 2016.  

Pred zmenou ste potrebovali účet v banke 

Podľa pravidiel platných pred januárom 2016 museli spoločníci vložiť svoje peňažné vklady tvoriace základné imanie v s.r.o. do banky a následne Obchodnému registru priložiť k návrhu na zápis výpis z účtu. Po 1.1.2016 táto povinnosť odpadá. Zákon sa v časti splácania vkladov vrátil do verzie, v akej bol pred 1. decembrom 2013.   

Po novom založíte s.r.o. bez 5000 eur na účte

Pri preukazovaní základného imania od 1.1.2016 stačí pre Obchodný register iba písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie (minimálne 5000 eur) bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu. Správcom vkladu je jeden zo spoločníkov spoločnosti, ktorý je tým poverený v spoločenskej zmluve. Po novom už teda nemusíte otvárať účet v banke, vkladať na neho 5000 eur, ani platiť banke poplatok za vyhotovenie mimoriadneho výpisu z účtu. Viac o spôsoboch, ako založiť s.r.o. po novom bez 5000 eur si pozrite v článku Ako založiť s.r.o. v roku 2016 bez 5000 eur.

Základné imanie ostáva 5000 eur, "1 eurová s.r.o." neprešla

Napriek tomu, že v parlamente už boli pokusy o zníženie základného imania pri s.r.o. na 1 euro, táto zmena však neprešla a základné imanie v s.r.o. naďalej ostáva v minimálnej výške 5000 eur. Pozitívnou zmenou je však aspoň zjednodušenie dokladovania základného imania, a tak zakladatelia s.r.o. už nemusia fyzicky vkladať potrebnú sumu na účet do banky. 

Založenie s.r.o bez 5000 eur v banke je možné začať ešte v starom roku, s tým, že návrh na zápis bude podaný až v januári 2016. 

Tento príspevok vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o. - likvidácia s.r.o - zmeny v s.r.o.

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.