Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ex offo výmaz spoločnosti znamená, že vaša spoločnosť zanikne rozhodnutím súdu na základe návrhu osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu. Likvidácia spoločnosti sa v tomto prípade nevykonáva, ak spoločnosť nemá majetok.

 

Súd nemá lehoty na svoje rozhodnutia, čo v praxi znamená, že celé zrušenie a výmaz spoločnosti ex offo môže trvať neurčitý čas, častokrát aj niekoľko rokov. V prípade ak nechcete platiť daňovú licenciu, tento spôsob vám neodporúčame - vhodnejšia varianta je priamo vstup do likvidácie alebo zlúčenie s inou spoločnosťou.

 

CENY: od 290 eur

 

objednat ex offo vymaz z OR