Porovnanie spôsobov zrušenia a zániku s.r.o.

Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. 

 

Spôsoby zrušenia spoločnosti sú nasledovné:

 

Likvidácia s.r.o.

Likvidácia je prirodzený a najčastejšie využívaný spôsob dobrovoľného zrušenia spoločnosti. Podmienkou tohto procesu je, že spoločnosť nemá daňové nedoplatky a nie je v predĺžení. Vstup do likvidácie vieme pripraviť do 24 hodín, ukončenie celého procesu (výmaz z OR) je najskôr po troch mesiacoch od vstupu do likvidácie. Skutočný čas celej likvidácie však závisí od viacerých faktorov. Cena: od 149 eur Viac info o likvidácii ...

 

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie s.r.o.

Pri tomto spôsobe zrušenia s.r.o. sa likvidácia nevyžaduje. Z časového hľadiska ide o najrýchlejší spôsob zrušenia  spoločnosti. Podmienkou je to, že zanikajúca spoločnosť bude mať právneho nástupcu - inú už jestvujúcu spoločnosť alebo inú novozaloženú spoločnosť. Časový odhad na celý proces je približne 10 pracovných dní. Cena: od 390 eur Viac info o zlúčení ...

 

Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ide o zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu na základe návrhu osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu. Ak spoločnosť nemá majetok, súd vykoná výmaz z Obchodného registra aj bez likvidácie. Súd nemá lehoty na svoje rozhodnutia, čo v praxi znamená, že celé zrušenie a výmaz spoločnosti ex offo môže trvať aj niekoľko rokov. Cena: od 190 eur Viac info ...