Porovnanie spôsobov zrušenia a zániku s.r.o.

Spôsoby zrušenia spoločnosti sú nasledovné:

 

Likvidácia s.r.o.

Likvidácia je prirodzený a najčastejšie využívaný spôsob dobrovoľného zrušenia spoločnosti. Podmienkou tohto procesu je, že spoločnosť nemá daňové nedoplatky a nie je v predĺžení. Vstup do likvidácie vieme pripraviť do 24 hodín, ukončenie celého procesu (výmaz z OR) je najskôr po šiestich mesiacoch od zverejnenia výzvy likvidátora v Obchodnom vestníku. Skutočný čas celej likvidácie však závisí od viacerých faktorov.

Cena: od 129 eur Viac info o likvidácii ...

 

Zlúčenie, splynutie, rozdelenie s.r.o.

Pri tomto spôsobe zrušenia s.r.o. sa likvidácia nevyžaduje. Zlúčenie je vhodné, ak máte viac vlastných spoločností, ktoré by ste mohli zlúčiť do jednej. Podmienkou je to, že zanikajúca spoločnosť bude mať právneho nástupcu, inú už jestvujúcu alebo novozaloženú spoločnosť, ktorá po zlúčení nebude mať viac záväzkov ako majetku. V porovnaní s likvidáciou ide o niečo rýchlejší proces, avšak je mierne komplikovanejší.

 

Ex offo výmaz z Obchodného registra

Ide o zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu na základe návrhu osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu. Ak spoločnosť nemá majetok, súd vykoná výmaz z Obchodného registra aj bez likvidácie. Súd nemá lehoty na svoje rozhodnutia, čo v praxi znamená, že celé zrušenie a výmaz spoločnosti ex offo môže trvať aj niekoľko rokov.