Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie (j.s.a.)

Potrebujete založiť jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.)? Pomôžeme vám s celou administratívou registrácie spoločnosti. Vaša firma bude hotová za približne 10 dní.

Cena: 300€ (vrátane súdneho poplatku a voľných živností)

Objednať založenie j.s.a. Viac informácií

Postup pri založení j.s.a.

1. Vyplníte údaje

Vyplnte jednoduchú online objednávku. Následne zašleme na váš email podrobný formulár k založeniu jednoduchej spoločnosti na akcie

2. Podpíšete dokumenty

Po zadaní údajov o vašej spoločnosti vám pripravíme dokumentáciu, ktorú bude potrebné z vašej strany podpísať a zaslať k nám

3. Ostatné vybavíme za vás

Zabezpečíme notára, ohlásenie živnosti (predmety podnikania), podanie návrhu na zápis na obchodný register a tiež registráciu na daňový úrad

Charakteristika jednoduchej spoločnosti na akcie

 • Ide o novú právnu formu obchodnej spološnosti od roku 2017, ktorá je primárne vhodná pre startupy, ale aj pre iné formy podnikania.
 • Jednoduchá spoločnost na akcie je považovaná za hybrid medzi s.r.o. a akciovou spoločnosťou.
 • Založiť j.s.a. môže aj jediná osoba (tzv. jednoosobová j.s.a.), alebo môže mať aj viac zakladateľov.
 • Základné imanie j.s.a. môže byť už od 1 €. Splatenie základného imania je možné aj bez vkladu na bankový účet.
 • Na rozdiel od tradičnej obchodnej spoločnosti s.r.o., pri j.s.a. je možné založenie spoločnosti aj osobou, ktorá má daňové nedoplatky, nedoplatky na Sociálnej poisťovni alebo exekúcie.
 • Štatutárnym orgánom (členom predstavenstva j.s.a.) môže byť len občan Slovenska alebo iného členského štátu EÚ alebo OECD, alebo občan nečlenského štátu s povolením na pobyt na Slovensku. Člen predstavenstva j.s.a. musí spĺňať aj požiadavku bezúhonnosti
 • Zakladateľská listina (zakladateľská zmluva) sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice
 • Po zápise j.s.a. do obchodného registra je potrebné registrovať akcie j.s.a. u Centrálneho depozitára cenných papierov

Cenník a rozpis poplatkov pri založení j.s.a.

Naše služby (vrátane súdneho poplatku)

300 €

 • Naša cena zahřňa nasledovné:
 • Zakladateľská dokumentácia
 • Ohlásenie živností
 • Návrh na zápis na obchodný register
 • Registrácia na daňovom úrade (DIČ)
 • Súdny poplatok za zápis do OR v cene
 • Voľné živnosti v cene

Dodatočné poplatky (notár + vydanie akcií)

od 354 €

 • Rozpis notárskych poplatkov a poplatkov za vydanie akcií:
 • Notárska zápisnica od 70 € (podľa výšky základného imania)
 • Overenie podpisov od 2 €/podpis
 • Pridelenie kódu cenných papierov (ISIN) 130€ bez DPH
 • Registrácia akcií 150 € bez DPH
 • Zápis akcií na jeden účet akcionára 2 € bez DPH
 • Remeselná/viazaná živnosť (nepovinné) 7,50 €/ks

Nezáväzná objednávka založenia j.s.a.

Máte otázky alebo ste už rozhodnutí pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie? Vyplnte formulár a ozveme sa vám