Žiadosť o CashBack - s.r.o.

Ako náš klient máte možnosť preplatenia časti nákladov (CashBack) za založenie s.r.o. a to po splnení príslušných podmienok. Výška CashBacku závisí od dátumu vytvorenia objednávky založenia s.r.o. - objednávky vytvorené do 17.01.2022 majú CashBack 19 eur, objednávky vytvorené od 18.01.2022 (vrátane) majú CashBack 98 eur, ak nie je v podmienkach uvedené inak. Uvedený formulár slúži na uplatnenie CashBack-u pre S.R.O.
Vyplnte obchodné meno spoločnosti
Nezadali ste správne Váš E-Mail
Nezadali ste Vaše telefonen číslo správne
Nesprávny formát (IČO môže byť len číslo)
Invalid Input
Splnenie podmienok je nevyhnutné na uplatnenie CashBacku
Nezadali ste správny bezpečnostný kód