Ako si vybrať správne obchodné meno pre vašu spoločnosť alebo živnosť, ktoré bude ľahko zapamätateľné?

V tomto článku by sme radi zhrnuli zopár užitočných tipov pri výbere obchodného mena prameniacich z našich skúseností pri zakladaní spoločností.

Našimi rukami už prešli tisícky podnikateľov (či už eseročiek alebo živnostníkov), ktorí si vybrali skutočne najrôznejšie obchodné mená. Rozdiely boli nielen v samotnom výbere výstižných slov a slovných spojení, ale aj v dĺžke, univerzálnosti, či v používaní rôznych špecifických znakov.

Základné pravidlá

Obchodné meno je názov, pod ktorým ako podnikateľ vystupujete voči svojim zákazníkom, obchodným partnerom, ale aj pred úradmi.

Pri obchodných spoločnostiach (s.r.o., a.s. a iné) sa obchodné meno zapisuje do obchodného registra rovnako ako sídlo firmy alebo vaše predmety podnikania. Pri živnostníkoch je obchodným menom meno a priezvisko živnostníka, pričom môže byť doplnené o dodatok za priezviskom živnostníka.

Je veľmi dôležité, aby vaše obchodné meno malo nielen správne náležitosti, t.j. aby obsahovalo to, čo zo zákona má, ale aby bolo aj z marketingového hľadiska vhodné a ľahko zapamätateľné.

Právnym náležitostiam obchodného mena sme sa venovali v samostatnom článku (Obchodné meno-totožnosť a zameniteľnosť) a v tomto článku sa budeme venovať skôr praktickým tipom a nápadom pri vymýšľaní vhodného obchodného mena.

1. Obchodné meno ľahko zapamätateľné

Dobré obchodné meno by malo byť v prvom rade ľahko zapamätateľné a jednoduché. Takéto obchodné meno by malo byť zväčša kratšie, ľahko vysloviteľné a spôsobilé napísať ho bez chýb aj pre bežného človeka. Ideálne ak sa vám podarí vymyslieť jednoslovný alebo dvojslovný názov, ktorý bude ľahko zapamätateľný, bude sa dobre čítať a písať.

2. Obchodné meno obsahujúce názov produktu alebo projektu

Častým prípadom je voľba obchodného mena, ktoré obsahuje názov produktu alebo projektu. Obvyklé je to pri internetových portáloch (obchodné meno totožné s názvom domény) alebo projektoch súvisiacich s nehnuteľnosťami (napr. developerské projekty, hotely, administratívne budovy a pod.).

Nevýhodou tohto typu obchodného mena je situácia, ak sa rozhodnete pre nový produkt, alebo časom pôvodný produkt/projekt zanikne úplne.

Je preto vhodné odporučiť, aby ste skôr zvážili obchodné meno viac univerzálne, ktoré by prežilo aj viac produktov alebo projektov vášho podnikania. Samozrejme takéto obchodné meno môže dávať zmysel, ak máte viac firiem a pre určitý projekt vytvárate osobitnú obchodnú spoločnosť.

3. Obchodné meno obsahujúce meno alebo priezvisko podnikateľa

Pre niektoré biznisy je príznačné, že obchodné meno spoločnosti obsahuje priezvisko, alebo celé meno zakladateľa. Je to bežné napríklad pri rodinných firmách, ale aj špecifických povolaniach ako sú architekti, lekári, advokáti a podobne.

V prípade, ak je vaše meno aj vašou osobnou značkou, je to tiež cesta, ktorou môžete ísť.

4. Právne aspekty obchodného mena

Samozrejme nemenej dôležitou problematikou pri výbere obchodného mena je splenneie všetkých zákonných náležitostí. V prvom rade ide o dostatočnú odlíšiteľnosť jedného podnikateľa od iného. Pri obchodných spoločnostiach je súčasťou obchodného mena aj dodatok označujúci právnu formu podnikania (s. r. o., a. s. a iné). Obchodné meno nesmie byť ani totožné, ani zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa.

Práve otázka zameniteľnosti môže byť v niektorých prípadoch problematická a môže spôsobiť problémy. Zameniteľné by mohlo byť napríklad obchodné meno Edis s.r.o. a Edys s.r.o., ak by podnikali v rovnakom predmete podnikania. Viac o právnych aspektoch obchodného mena je v našom článku Obchodné meno-totožnosť a zameniteľnosť.

Čomu sa pri výbere obchodného mena vyvarovať?

Dlhé názvy

Platí, že čím kratšie, tým lepšie. Obchodné meno budete používať nie len pri kontakte so zákazníkmi, ale aj na úradných listinách, či oficiálnych firemných dokumentoch. Vyhnite sa používaniu zložitých a dlhých slovných spojení. Zjednodušíte si prácu pri vypĺňaní tlačív, ak bude vaše obchodné meno stručné.

Špeciálne znaky - bodky, pomlčky, zavináče, doláre a iné

Síce špeciálne znaky v obchodnom mene nie sú zakázané, ale sú nepraktické a v praxi spôsobujú problémy. Špeciálne znaky len ťažko nadiktujete niekomu telefonicky, sú zle čitateľné pri rukopise a niektorí s nimi môžu mať problém aj pri hľadaní znaku na klávesnici.

Bodky sa často zamieňajú s čiarkami, obľúbený znak "&" ľudia často zapisujú foneticky, alebo ho vôbec nevedia napísať ručne. A na pomlčky ľudia často zabúdajú a tak sa z obchodného mena potom stáva zmes rôznych verzií názvov. Ak je to možné, vyhnite sa týmto špeciálnym znakom v obchodnom mene.

Cudzie slová

Aj jednoduché anglické názvy môžu niekedy bežnému Slovákovi spôsobiť praktické problémy pri výslovnosti alebo písaní. Napríklad anglické slovo "business" môžu niektorí ľudia napísať ako "biznis" alebo slovo "service" niekto napíše ako "servis".

Myslite na to, či cieľová skupina, ktorej budete ponúkať svoje tovary a služby ovláda jazyk, ktorým máte napísané obchodné meno. Ak podnikáte aj v zahraničí, slovenský názov obchodného mena tiež môže spôsobiť komplikácie.

Lokalita v názve obchodného mena

Nie vždy je vhodné do obchodného mena udávať aj lokalitu, s ktorou sa firma spája. V niektorých prípadoch môže byť fajn pridať do názvu firmy špecifickú lokalitu (Tatry, Tokaj a pod.), ak to s firmou súvisí. V iných prípadoch vás to bude zbytočne limitovať a budete pôsobiť skôr ako lokálna firma, aj keď inak pôsobíte celoštátne/nadnárodne.

Totožnosť/zameniteľnosť s obchodným menom iného podnikateľa

Vaše obchodné meno nesmie byť totožné ani zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa. Ako odlišujúci znak nestačí len rozdielna veľkosť písmen v obchodnom mene. Rovnako nepostačuje ani rozdielny dodatok právnej formy (napr. "SroOnline s.r.o." by bolo totožné s "sroonline a.s.").

Klamlivé označenie obchodného mena

Obchodný zákonník výslovne zakazuje, aby obchodné meno vzbudzovalo klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Napríklad nemôžete si dať do názvu spoločnosti slovné spojenie "cestovná kancelária", ak nemáte na túto činnosť vydané živnostenské oprávnenie.

Kde si overím, či je obchodné meno voľné?

Už zapísané obchodné mená pri slovenských spoločnostiach si viete pozrieť na internetovej verzií obchodného registra jednoduchým vyhľadávaním podľa obchodného mena subjektu.

Alternatívou je napríklad náš online nástroj na vyhľadávanie voľných obchodných mien.

Tiež si overte, či je voľná internetová doména s vašim zamýšľaným obchodným menom. Ak je voľná, radšej si ju čím skôr kúpte, aby vás niekto iný nepredbehol. Stojí to len pár eur. Na tejto stránke si môžete overiť dostupnosť domény.

Odporúčanie na záver

Výber obchodného mena si dobre premyslite. Napíšte si viacero alternatív na papier. Skúste každé navrhované obchodné meno vysloviť nahlas a predstavte si, ako by ste ho diktovali niekomu cez telefón. Zapísal a vyslovil by ho váš zákazník správne? Dá sa vaše obchodné meno ešte nejako skrátiť alebo zjednodušiť?

Preverte si, či rovnaké alebo podobné obchodné meno už nie je obsadené. Výhrou nie je, ak niekto už podobné obchodné meno používa. Jednak riskujete možné súdne spory pre zameniteľnosť alebo nekalú obchodnú praktiku, jednak si vás môžu aj vaši zákazníci zamieňať s vašim konkurentom (nemusí to byť vždy len výhodou).

Ak plánujete podnikať cez internet, preverte si, či doména s vašim obchodným menom je voľná. Overiť dostupnosť domény si môžete napríklad tu: TU

Na záver vás povzbudíme. Ak by ste aj náhodou zvolili nesprávne obchodné meno, nezúfajte. Obchodné meno môžete kedykoľvek zmeniť. Zmena obchodného mena je možná aj pri obchodných spoločnostiach (s.r.o. a iné), aj pri živnostníkovi (dodatok za priezviskom).

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.