Povinná aktivácia e-schránok pre s.r.o. sa posúva na 1. 7. 2017

Pôvodný termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre právnické osoby (s.r.o., akciové spoločnosti, družstvá a iné) sa posúva z 1.1.2017 na 1.7.2017. Odklad tejto povinnosti vyplýva z novely zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente schválenej dňa 7.12.2016. 

Čo je to elektronická schránka (e-schránka)

E-schránka je obdoba klasickej poštovej schránky pre účely komunikácie so štátom (v súčasnosti najmä so súdmi). Štát povinne od 1.7.2017 aktivuje e-schránku všetkým právnickým osobám. Od aktivácie e-schránky budú súdy povinné zasielať písomnosti pre právnickú osobu iba do e-schránky. Klasické poštové zasielanie sa po zaslaní správy do e-schránky už vykonávať nebude. Je preto v záujme právnickej osoby, aby si zabezpečila prístup do povinne zriadenej e-schránky včas. Keď Vám príde do e-schránky rozsudok alebo platobný rozkaz, momentom prečítania správy alebo márnym uplynutím lehoty uloženia začína plynúť lehota na podanie opravného prostriedku, ako keby Vám bola písomnosť doručená v obálke poštou. 

Prihlásenie do e-schránky

Prihlásiť sa do e-schránky je možné cez portál slovensko.sk po získaní elektronického občianskeho preukazu s čipom, čítačky čipových kariet a príslušného softvéru. Občiansky preukaz s čipom Vám vydá Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, kde vám aj bezplatne dajú čítačku čipových kariet. Pre právnické osoby (napríklad s.r.o.) sa bude do e-schránky v mene právnickej osoby prihlasovať jej štatutárny orgán (pri s.r.o. to bude konateľ spoločnosti). Pripravili sme aj detailný postup pre konateľa s.r.o. pri prihlasovaní sa do e-schránky + VIDEONÁVODY.

Videonávod ako sa prihlásiť do e-schránky: