Prezident SR vrátil parlamentu novelu 1 € eseročky


Prezident SR Andrej Kiska dnes (19.11.2014) nepodpísal novelu Obchodného zákonníka, ktorá zavádzala zníženie základného imania v s.r.o na 1 €. Novela zákona okrem zníženia minimálneho základného imania z 5000 € na 1 € plánovala zaviesť pre s.r.o. so základným imaním nižším ako 5000 € aj obmedzenie vyplácania podielu na zisku, ako aj ďalšie nové povinnosti pre konateľov spoločnosti. 

(!! AKTUALIZÁCIA: Parlament dňa 9.12.2014 NEPRELOMIL veto prezidenta a neschválil novelu 1 eurovej s.r.o. - zmeny nebudú platiť od pôvodne navrhovaného dátumu 1.1.2015 !!)  

"Zámer novely Obchodného zákonníka je krokom správnym smerom. Ale v podobe, v akej je upravený v schválenom zákone, je čiastkový, nekomplexný a nedostatočný." uviedol prezident Andrej Kiska vo svojej tlačovej správe

S ohľadom na veto prezidenta nie je zrejmé, kedy novela Obchodného zákonníka začne platiť. Pôvodná účinnosť zákona bola naplánovaná na 1.1.2015. 

Aké kategórie s.r.o. mali byť zavedené od 1.1.2015? Pozrite si tabuľku. (Pozn.: Zákon nebol schválený)

  

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.