Založenie 1 eurovej s.r.o. od nového roka možno nebude

Národná rada SR dnes (9.12.2014) neprelomila novembrové veto Prezidenta SR ohľadom novely Obchodného zákonníka. Poslancom sa tak nepodarilo na druhýkrát schváliť novelu, ktorou sa zavádza možnosť na založenie s.r.o. so základným imaním vo výške od 1 €. Na prelomenie veta Prezidenta SR Andreja Kisku bolo potrebných 76 hlasov, za novelu však hlasovalo iba 75 poslancov. 

Prezident Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR schválený návrh novely tzv. jednoeurovej s.r.o. ešte v polovici novembra, pričom jej odporučil neschváliť túto novelu ako celok, čo v tlačovej správe odôvodnil tým, že "Zámer novely Obchodného zákonníka je krokom správnym smerom. Ale v podobe, v akej je upravený v schválenom zákone, je čiastkový, nekomplexný a nedostatočný." 

Ostáva teda otázne, kedy a či vôbec bude novela Obchodného zákonníka v navrhovanej podobe schválená a nadobudne účinnosť. Nakoľko zákon nebol opätovne schválený, bude musieť prejsť celým legislatívnym procesom nanovo. Pôvodne bola účinnosť navrhovanej novely stanovená na 1.1.2015. Viac o jednoeurovej eseorčke nájdete v tomto článku: Oplatí sa založenie 1 eurovej s.r.o.? 

Tento článok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie s.r.o., zmeny v s.r.o., virtuálne sídlo

 

 

 

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.