Založenie sro - realitnej kancelárie

Jednou z pravidelne sa vyskytujúcich požiadaviek je zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá realitnou činnosťou, teda sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností. Ak podnikateľský subjekt chce vykonávať realitnú činnosť, je potrebné disponovať požadovanou odbornou spôsobilosťou, nakoľko ide o viazanú živnosť

Na získanie tejto živnosti, je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť a to jedným z dvoch spôsobov:

 1. diplomom o ukončení vysokoškolského vzdelania ekonomického, právnického, stavebného  alebo architektonického smeru - pričom postačuje vysokoškolské vzdelanie prvého (Bc.) alebo vyššieho stupňa ALEBO
 2. maturitným vysvedčením a súčasne potvrdením o najmenej 2 ročnej praxe v odbore a súčasne osvedčením o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prax v odbore sa preukáže napr. potvrdením o praxi od zamestnávateľa alebo faktúrami (ak živnosť bola prevádzkovaná napríklad cez živnosť). 

Realitná kancelária je podnikateľský subjekt, ktorý zabezpečuje pre svojich klientov sprostredkovateľskú činnosť smerujúcu  k uzatvoreniu kúpnej zmluvy alebo nájomnej zmluvy s odbornou starostlivosťou. Na to, aby mohli efektívne vykonávať svoju prácu, realitné kancelárie dopĺňajú svoje predmety podnikanie o niektoré voľné živnosti, ako napr.:

 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • administratívne služby
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • prenájom hnuteľných vecí
 • a mnohé iné

Výber referencii (našich klientov) s týmto predmetom podnikania: DAKREALITY s.r.o., Partner Real Košice s.r.o., Berko reality s.r.o., Gratitude s.r.o., M5L Company s.r.o., PIK & Real s.r.o. a iné.

Tento príspevok Vám priniesol portál SroOnline.sk - založenie sro online