CashBack po založení s. r. o. - podmienky

Kampaň CashBack po založení s.r.o. je už ukončená-staršie objednávky s touto kampaňou ešte budú vybavené podľa podmienok akcie

Po založení s.r.o. cez náš web SroOnline.sk máte možnosť vrátenia časti platby za založenie vašej s.r.o. (ďalej aj len "CashBack"). Výška CashBacku je 98 eur, ak nie je nižšie uvedené inak. Podmienky CashBacku sú nasledovné:

1. Založenie s.r.o. online cez web SroOnline.sk, prejavenie záujmu o účet v Tatra banke a CashBack

Vyplníte kompletne formulár na založenie s.r.o. online (5 krokov) na webe SroOnline.sk a v poslednom kroku objednávky zaškrtnete, že máte záujem o Podnikateľský účet Tatra businessTB a CashBack. Následne postupujete podľa pokynov zaslaných na email (úhrada platby, následne podpis zakladateľských dokumentov a prípadne iné). Podmienkou CashBacku je tiež udelenie nevyhnutných súhlasov so spracovaním osobných údajov za účelom CashBacku - všetko je súčasťou online formuláru. Následne počkáte na zápis vašej s.r.o. do obchodného registra

2. Otvorenie nového podnikateľského účtu Tatra businessTB

Po zápise do OR si sami otvoríte Podnikateľský účet Tatra businessTB na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky. Viac informácii o podnikateľskom účte nájdete priamo na webe Tatra banky. Účet je potrebné otvoriť na IČO s.r.o., ktorá bola založená cez portál SroOnline.sk a do 30 dní od zápisu do OR.

3. Vyplnenie online žiadosti o CashBack

Ako posledný krok nám vyplníte tento jednoduchý online formulár: Žiadosť o CashBack, cez ktorý nám oznámite splnenie podmienok a požiadate nás o vyplatenie CashBacku za založenie s.r.o. na váš bankový účet v Slovenskej republike. Formulár je potrebné vyplniť do 30 dní od zápisu do OR.

Prosím berte tiež na vedomie - pre vyplatenie CashBacku platí nasledovné:

  • prejaviť záujem o CashBack je potrebné už v rámci objednávky v online formulári
  • podnikateľský účet je potrebné otvoriť do 30 dní od zápisu s.r.o. do OR
  • žiadosť o CashBack online formulár musí byť vyplnený tiež do 30 dní od zápisu s.r.o. do OR
  • výška CashBacku závisí od dátumu vytvorenia objednávky založenia s.r.o. (objednávky vytvorené do 17.01.2022 majú CashBack 19 eur, objednávky vytvorené od 18.01.2022 (vrátane) majú CashBack 98 eur). Ak ste pri založení s.r.o. využili zľavový kupón (dostali ste zľavu), suma CashBacku sa zníži o sumu poskytnutej zľavy.

Prísľub na preplatenie nákladov (CashBack) platí do 15.06.2024.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok vám vyplatíme CashBack v príslušnej výške do 6-8 týždňov od vyplnenia žiadosti o CashBack.