Ďalšia elektronizácia obchodného registra - povinný elektronický návrh na zápis od októbra 2020

Dňa 1. októbra 2020 nadobúda účinnosť rozsiahlejšia novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Novela okrem iného zavádza výlučne elektronickú podobu návrhu na zápis údajov do obchodného registra.

Po novom bude možné návrhy na zápis do obchodného registra podávať výlučne elektronicky na elektronickej podobe tlačiva. Týka sa to tak prvozápisových, zmenových, ako aj výmazových formulárov.

Éra dualizmu fungovania klasických papierových a elektronických formulárov týmto definitívne končí. Predkladatelia novely zákona uvádzajú, že táto zmena vyplynula z požiadaviek praxe, ako aj z rastúcej tendencie podávania vyššie uvedených návrhov do obchodného registra elektronicky. Za ostatné obdobie sa miera návrhov podaných elektronicky zvýšila na viac ako 80 % zo všetkých návrhov.

Elektronické podoby návrhov na zápis údajov do obchodného registra je možné nájsť na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR.

V prípade, ak si s uvedeným elektronickým tlačivom neviete dať rady, alebo si chcete zjednodušiť celý proces založenia s.r.o., radi vám s tým pomôžeme.

Pozrite si tiež:

Založenie s.r.o.

BEZ nutnosti vkladu 5000€

len 249 €

Viac info

Založenie živnosti

Voľné živnosti zadarmo

iba 19 €

Viac info

Náš autor: Tomáš Hôra

Náš autor: Tomáš Hôra

Advokát spolupracujúci s portálom SroOnline.sk. Venuje sa najmä právnemu poradenstvu pre podnikateľov. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností, obchodné a pracovné právo. Vyštudoval právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. Počas štúdia získal prax aj v medzinárodnej advokátskej kancelárii, ktorú ďalej prehlboval aj po štúdiu, keď dlhšie pôsobil v jednej z významných slovenských advokátskych kancelárii. Následne sa osamostatnil a založil si vlastnú advokátsku kanceláriu. Advokátske skúšky ako jeden z mála absolvoval s vyznamenaním.