Formulár k likvidácií S.R.O.

Likvidácia je určená len pre "zdravé" firmy (s.r.o. nesmie mať dlhy, resp. môže mať dlhy, ktoré však v priebehu likvidácie vyrovná)

Údaje na spoločnosť
Zadajte najskôr IČO spoločnosti, niektoré ďalšie údaje sa doplnia automaticky:
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Počkajte prosím, môže to trvať aj zopár sekúnd ...
Obchodné meno nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Pole nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo/orientačné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce súčasného sídla nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ súčasného sídla nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Údaje na spoločníkov
Doplňte údaje na spoločníkov spoločnosti:
Spoločník č. 1
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko spoločníka č. 1 nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Spoločník č. 2
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko spoločníka č. 2 nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Konatelia
Doplňte údaje na konateľov spoločnosti:
Meno a priezisko konateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska štatutára nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska konateľa (štatutára) nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska konateľa (štatutára) nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Likvidácia s.r.o.
Vyberte jednu možnosť
Vyberte dátum z kalendára
Vyberte aspoň jednu možnosť
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Meno a priezisko likvidátora
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Meno a priezisko likvidátora
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Meno a priezisko likvidátora
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Vyberte jednu možnosť
Napíšte spôsob konania likvidátora
Doplnkové služby (nepovinné)
Invalid Input
Napíšte adresu nového sídla
Meno a priezisko vlastníka nehnuteľnosti nového sídla nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Napíšte, aké osobné údaje sa menia a osobu v spoločnosti, ktorej sa zmena týka
Kontaktné údaje
E-mail nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Tel. číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Obchodné podmienky
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami
Nezadali ste správny overovací kód - je potrebné zaškrtnúť, že nie ste robot.
Počkajte prosím ...