Formulár ZMENY v s.r.o. online

Údaje na spoločnosť
Zadajte najskôr IČO spoločnosti, niektoré ďalšie údaje sa doplnia automaticky:
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Počkajte prosím, môže to trvať aj zopár sekúnd ...
Obchodné meno nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Pole nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo/orientačné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce súčasného sídla nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ súčasného sídla nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Údaje na spoločníkov
Doplňte údaje na spoločníkov spoločnosti:
Spoločník č. 1
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko spoločníka č. 1 nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Spoločník č. 2
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko spoločníka č. 2 nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Konatelia
Doplňte údaje na konateľov spoločnosti:
Meno a priezisko konateľa nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska štatutára nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska konateľa (štatutára) nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska konateľa (štatutára) nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Vyberte požadované zmeny v s.r.o.
Invalid Input
Invalid Input
Napíšte nové živností, ktoré chcete pridať do predmetov podnikania spoločnosti
Invalid Input
Vyberte počet remeselných/viazaných živností
Napíšte nové živností, ktoré chcete pridať do predmetov podnikania spoločnosti
Invalid Input
Napíšte adresu nového sídla
Meno a priezisko vlastníka nehnuteľnosti nového sídla nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Napíšte, aké osobné údaje sa menia a osobu v spoločnosti, ktorej sa zmena týka
Invalid Input
Napíšte nové obchodné meno
Invalid Input
Prevod č. 1
Potrebné vybrať jednu z možností
Vyberte jednu možnosť
Výška prevádzaného podielu nie je uvedená
Cena nie je vyplnená
Potrebné vybrať jednu z možností
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko nadobúdateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Prevod č. 2
Potrebné vybrať jednu z možností
Vyberte jednu možnosť
Výška prevádzaného podielu nie je uvedená
Cena nie je vyplnená
Potrebné vybrať jednu z možností
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko nadobúdateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Prevod č. 3
Potrebné vybrať jednu z možností
Vyberte jednu možnosť
Výška prevádzaného podielu nie je uvedená
Cena nie je vyplnená
Potrebné vybrať jednu z možností
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko nadobúdateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Prevod č. 4
Potrebné vybrať jednu z možností
Vyberte jednu možnosť
Výška prevádzaného podielu nie je uvedená
Cena nie je vyplnená
Potrebné vybrať jednu z možností
Potrebné vybrať jednu z možností
Meno a priezisko nadobúdateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
IČO nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Zmena konateľa/konateľov
Vyberte jednu možnosť
Invalid Input
Vyberte jednu možnosť
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Vyberte jednu možnosť
Meno a priezisko konateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Meno a priezisko konateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Meno a priezisko konateľa
Ulica bydliska nie je vyplnená alebo obsahuje nepovolený znak
Súpisné číslo / orientačné číslo bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Názov obce bydliska nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
PSČ bydliska nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Povinné pole
Dátum narodenia nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Rodné číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Invalid Input
Vyberte jednu možnosť
Napíšte nový spôsob konania konateľov
Kontaktné údaje
E-mail nie je vyplnený alebo obsahuje nepovolený znak
Tel. číslo nie je vyplnené alebo obsahuje nepovolený znak
Obchodné podmienky
Musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami
Nezadali ste správny overovací kód - je potrebné zaškrtnúť, že nie ste robot.
Počkajte prosím ...